Jako pierwszy tegoroczne sadzenie drzew w Płocku rozpoczął tamtejszy Miejski Zarząd Dróg, który na ten cel otrzymał 502 tys. zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Warszawie. Całkowity koszt tych prac to ponad 692 tys. zł.

Dzięki temu do końca maja 657 drzew pojawi się w pasach zieleni wzdłuż głównych ulic Płocka, a także na jego peryferiach. Będą to: lipy drobnolistne, jesiony pensylwańskie, klony zwyczajne i tatarskie, a także jarzęby mączne i szwedzkie, robinie akacjowe oraz kasztanowce czerwone.

„Dobieramy sprawdzone gatunki drzew, które najlepiej adaptują się w warunkach przestrzeni miejskiej. Polegamy przy tym na doświadczeniach z poprzednich nasadzeń” – powiedział Hubert Woźniak z płockiego Urzędu Miasta. Dodał, iż plan tegorocznego sadzenia drzew to oprócz nowych, także nasadzenia zastępcze po wcześniejszej wycince.

Na jesieni wydział kształtowania środowiska płockiego Urzędu Miasta planuje kolejny etap sadzenia drzew, a także krzewów, tym razem głównie na terenie tamtejszych parków i pasaży, a także w rejonie Starego Rynku i na osiedlach mieszkaniowych. Łącznie będzie to 7531 sztuk roślin ozdobnych, w tym: 588 drzew i 5015 krzewów iglastych i liściastych oraz 1928 sztuk innych roślin wieloletnich. Także te prace mają zostać dofinansowane przez WFOŚiGW.

 

W ramach odrębnego projektu, także jesienią, ponad 600 drzew planuje posadzić również wydział inwestycji i remontów płockiego Urzędu Miasta. Właśnie w tym przypadku będą to przede wszystkim nasadzenia zastępcze po koniecznych wycinkach w ramach prowadzonych wcześniej inwestycji. (PAP)

Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz
Krzysztof Gruszecki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł