„Zainteresowanie tym rodzajem inwestycji przerosło nasze oczekiwania, zważywszy, że są to projekty trudne w realizacji, w większości partnerskie. Wymaga to ścisłej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a stowarzyszeniami i fundacjami” – poinformował kierownik Referatu Realizacji Projektów Regionalnych Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Bartosz Gappa.
Wyjaśnił, że na konkurs dotyczący rozwoju energetyki opartej na źródłach odnawialnych zgłoszono ogółem 24 projekty.
Projekty są na różnym etapie realizacji. Niektóre już się zakończyły, część jest w trakcie, inne dopiero będą wdrażane.
Na przykład, tydzień temu podpisano umowę na zakup i montaż grzewczych instalacji solarnych dla gminy Luzino. Projekt w tej sprawie przygotowała Fundacja „Wspieranie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu” Zenona Plecha.
Urządzenia solarne zainstalowane zostaną na 250 domach i trzech szkołach.
„To duża korzyść dla mieszkańców. Dzięki wsparciu unijnemu koszt takiej instalacji w budynku wyniesie ok. 3-4 tysięcy zł. Najczęstszym paliwem do podgrzania wody na terenie gminy jest węgiel. Ta inwestycja poprawi też czystość powietrza” – powiedział PAP wójt gminy Luzino Jarosław Wejer.
Inne miejsca w Pomorskiem, gdzie przy dofinansowaniu unijnym montuje się instalacje korzystające z energii słonecznej, to m.in. miasto i gmina Miastko, gmina Dębnica Kaszubska, Przechlewo, Człuchów, Dziemiany, Sierakowice i Bytów.
Wśród beneficjentów tego programu jest też Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko” i jej Ośrodek Terapii Dziennej w Lubiatowie.
Budowę instalacji solarnych dla podmiotów publicznych wspiera także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Instytucja ta dotuje takie przedsięwzięcia w połowie.
W ostatnich trzech latach WFOŚiGW w Gdańsku dofinansował 28 projektów, w ramach których powstało ponad 870 kolektorów słonecznych o całkowitej powierzchni prawie 5 tys. metrów kwadratowych.
„Choć nasz region, jeśli chodzi o nasłonecznienie ma dobre warunki, to zainteresowanie inwestowaniem w energię solarną jest jeszcze na średnim poziomie. W gminach bywają pilniejsze wydatki, jak np. na budowę kanalizacji. Niewystarczająca jest też jeszcze sama świadomość, że warto oszczędzać energię” – powiedział PAP zastępca prezesa zarządu gdańskiego WFOŚiGW, Maciej Kazienko. (PAP)