GDDKiA w Białymstoku odpowiada za przygotowanie dokumentacji siedmiu odcinków Via Baltica od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna ( łącznie 86 km) oraz za odcinek od Suwałk do granicy z Litwą w Budzisku (24,2 km).

"Na części tych projektów odbywamy w tej chwili spotkania Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), odbyły się już trzy spotkania. Myślę, że w najbliższych tygodniach odbędą się kolejne spotkania i tak szacuję, że do końca czerwca powinniśmy już mieć dokumentację tych odcinków przyjętą i gotową do ogłaszania przetargów" - powiedział dyrektor Doroszkiewicz.

Dyrektor przypomniał, że cała droga S61 jest ujęta w rządowym programie budowy dróg krajowych i autostrad. "(...) i mam nadzieję, że któregoś dnia dostaną decyzję o potwierdzeniu finansowania" - powiedział Doroszkiewicz. To konieczne, by można było ogłaszać przetargi na budowę. Jeszcze nie wiadomo, kiedy to będzie miało miejsce.

GDDKiA informuje, że najszybciej będzie ogłaszany przetarg na budowę tzw. drugiej nitki istniejącej obwodnicy Szczuczyna oraz na budowę odcinka Suwałki-Budzisko. "Ponieważ projekty te łącznie z odcinkami, które przygotowuje oddział olsztyński GDDKiA (63 km odcinek Szczuczyn-Raczki (węzeł Szkocja)-PAP) są ujęte w ramach umowy CEF (program Connecting Europe Facility, Łącząc Europę-PAP), którą podpisała Generalna Dyrekcja na dofinansowanie (...) Jeśli dostanę potwierdzenie, to jesteśmy gotowi jak najszybciej" - dodał Jerzy Doroszkiewicz.

Dowiedz się więcej z książki
Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł
Obwodnica Szczuczyna, podobnie jak obwodnice Stawisk oraz Bargłowa Kościelnego (wszystkie w ciągu obecnej drogi krajowej nr 61) powstały w ostatnich latach dzięki dotacjom z UE z programu Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

Jak wcześniej informowali drogowcy, odcinek Suwałki-Budzisko ma powstać do 2020 r. Ma być dwujezdniową drogą ekspresową o nawierzchni cementowej. Pod koniec marca odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, którzy mogli się zapoznać z proponowanymi rozwiązaniami technicznymi.

W poniedziałek w GDDKiA w Białymstoku firma Budimex przedłożyła tymczasem projekt budowlany obwodnicy Suwałk (12,8 km), która również będzie odcinkiem Via Baltica. Budimex wygrał przetarg na to zadanie pod koniec września 2015 r. ( wartość kontraktu to 299,4 mln zł).

Rzecznik białostockiego oddziału GDDKiA Rafał Malinowski poinformował, że w lipcu powinien być złożony wniosek o wydanie zezwolenia na realizację tej inwestycji. Procedura uzyskania tego pozwolenia potrwa około pół roku, budowa suwalskiej obwodnicy powinna się zatem rozpocząć w 2017 r.

Inwestycja ma być gotowa w drugim kwartale 2019 r. Obwodnica Suwałk ma być przedłużeniem już istniejącej obwodnicy Augustowa, którą można jeździć od listopada 2014 r. Jak informowali wcześniej drogowcy, 24-km odcinkiem Via Baltica mają być łącznie obie te obwodnice. (PAP)