Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obsługują tego typu projekty, dofinansowywane właśnie z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko.

W województwie podlaskim zrealizowano w sumie osiem takich projektów. Z UE łącznie na ten cel pochodziło 104,2 mln zł.

Jak poinformował PAP Mirosław Piontkowski z WFOŚiGW w Białymstoku, pięć projektów dotyczyło gospodarki wodno-ściekowej, ich łączna wartość to ponad 103,2 mln zł. Samorządy zrealizowały też trzy projekty dotyczące gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi. Łączna wartość tych projektów - to ponad 110,2 mln zł.

Projekty wodno-ściekowe zrealizowano w Suwałkach (dwa etapy), Bielsku Podlaskim i Hajnówce. Głównie modernizowano oczyszczalnie ścieków, budowano sieć kanalizacyjną (38 km) i wodociągową (9 km). Do sieci sanitarnej podłączono 7,2 tys. osób. Inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi objęto blisko 100 tys. osób.

Projektami dotyczącymi gospodarowania odpadami zostało objętych blisko 470 tys. mieszkańców regionu. Powstały trzy zakłady zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów: w Czartorii, Czerwonym Borze oraz Koszarówce.

Był to efekt projektów wdrożonych przez samorządy Łomży i Zambrowa oraz spółkę BIOM (Koszarówka), która do połowy czerwca 2014 r. będzie jeszcze realizować drugi etap "Biebrzańskiego systemu gospodarowania odpadami".

Ogółem wszystkie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska w kraju obsługiwały realizację projektów z programu Infrastruktura i Środowisko o wartości ponad 9,5 mld zł, z czego blisko 5 mld pochodziło z UE. W całym kraju wybudowano m.in. 48 oczyszczalni ścieków, o łącznej przepustowości 850 tys. metrów sześc. na dobę.