Rekreacyjna trasa rowerowa łącząca województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie będzie mieć blisko 2 tys. kilometrów. Budowę podkarpackiego fragmentu, liczącego ok. 430 km, podzielono na pięć odcinków. Dla każdego z nich został ogłoszony oddzielny przetarg.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (PZDW) w Rzeszowie Ewa Sudoł-Sikora, w przetargu na budowę odcinka nr I najwyższą ofertę złożyła firma Erbud - prawie 6,8 mln zł; z kolei spółka Matbud zaoferowała ponad 6,7 mln zł. Dwie pozostałe oferty są niższe - ponad 4,5 mln zł to propozycja firmy Antex II, a najniższą ofertę złożyło konsorcjum z firmą Stal-Tech jako liderem – opiewa ona na ponad 4,2 mln zł.

Rzeczniczka dodała, że kwota zarezerwowana na tę inwestycję wynosi ponad 6,1 mln zł. „Obecnie sprawdzamy, weryfikujemy i oceniamy złożone oferty” - zaznaczyła.

W pozostałych przetargach na wykonanie tej inwestycji wciąż można składać oferty; na wykonanie odcinków nr III i V do 25 lipca; w przypadku odcinka nr IV do 8 sierpnia, a na budowę odcinka nr II - do 14 sierpnia br.
PZDW już dwa razy unieważniał przetargi na budowę trasy rowerowej w regionie. Za każdym razem powodem były zbyt wysokie oferty, które przewyższały kwoty zarezerwowane na ten cel w budżecie województwa - ok. 60 mln zł.

Dlatego w ogłoszonych po raz trzeci przetargach zmodyfikowano zakres inwestycji, które będą wykonane na poszczególnych odcinkach. W wielu przypadkach konieczne stało się przyjęcie takich rozwiązań, które obniżą koszty realizacji projektu. Oznacza to m.in. zrezygnowanie z budowy czy przebudowy obiektów inżynierskich, np. mostów czy kładek. Aby zmniejszyć koszty budowy, zmieniona zostanie m.in. technologia wykonania tras, uproszczone zostaną też procedury projektowe i wykonawcze.

Łączny koszt projektu "Trasy rowerowe w Polsce wschodniej" przekracza 274 mln zł. Z tej kwoty 85 proc. stanowi dofinansowanie unijne. Cała trasa ma być gotowa do końca 2015 r. (PAP)