„Na stacjach Mława, Nasielsk, Strzelce Krajeńskie Wschód i Ciechanów powstały nowe, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone w liczne rozwiązania ekologiczne obiekty. Koszt budowy dworca systemowego jest znacznie mniejszy niż w przypadku standardowej modernizacji. Niższe są także koszty eksploatacji takiego obiektu. Rozważamy kolejne lokalizacje pod kątem budowy IDS-ów” – poinformował, cytowany w komunikacie członek zarządu PKP Jarosław Kołodziejczyk.

Oprócz dużych projektów modernizacyjnych, spółka wykonuje bieżące prace estetyzacyjne na dworcach kolejowych na terenie całego kraju. W ubiegłym roku prace te wykonano m.in. na dworcach w Dęblinie, Łodzi, Nidzicy, Rybniku Paruszowiec, Sochaczewie czy Solcu Kujawskim. Łączna wartość prac zrealizowanych w 2015 r. wyniosła 12,9 mln zł.

Wspólnie z Xcity Investment(spółka zależna PKP odpowiedzialna za realizację projektów deweloperskich - PAP) i partnerami zewnętrznymi PKP realizowanych jest 7 inwestycji, w przypadku kolejnych 3 prowadzone są rokowania, a dla kolejnych 15 projektów zostały uruchomione postępowania w celu wyłonienia inwestorów.

W ubiegłym roku PKP kontynuowała działania związane z obniżeniem kosztów eksploatacji nieruchomości. Obiekty i grunty, zbędne z perspektywy funkcjonowania kolei, przekazywano na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub sprzedawano prywatnym inwestorom. Te, które nie cieszyły się zainteresowaniem, a ich stan techniczny był bardzo zły, wyburzano. W 2015 r. lokalne władze przejęły od spółki 51 dworców i ponad 240 km linii kolejowych.

W 2015 r. spółka sprzedała nieruchomości za kwotę 226 mln zł. "Do największych transakcji można zaliczyć m.in. sprzedaż nieruchomości przy ul. Kiejstuta w Warszawie, przy Rondzie Mogilskim w Krakowie, czy w Katowicach, przy ul. Dworcowej. Środki ze sprzedaży nieruchomości posłużą m.in. dalszej modernizacji dworców kolejowych" - wskazała spółka w komunikacie.

Ponadto, - jak zaznaczyła spółka - sprzedaż zbędnych obiektów oznacza duże oszczędności, dzięki ograniczeniu wydatków m.in. z tytułu utrzymania budynków czy podatku od nieruchomości. "Tylko dzięki sprzedaży trzech ośrodków wypoczynkowych – w Piwnicznej Zdroju, Sierakowie i Prądocinie – oszczędności w skali roku wynoszą ok. 700 tys. zł" - dodano.

PKP wprowadziła także na 10 największych dworcach punkty informacje. W każdym z takich punktów od niedawna dostępny jest również tłumacz Migam, dzięki której osoby głuche oraz słabo słyszące mogą uzyskać niezbędną pomoc, łącząc się z tłumaczem języka migowego online na tablecie. Zaś na ponad 120 dworcach dostępne jest również darmowe WiFi.

Jak informuje spółka ubiegły rok był dobry także pod względem komercyjnego zagospodarowania dworców kolejowych. Poziom wynajęcia powierzchni na 16 największych dworcach kolejowych wyniósł 85 proc., z czego na siedmiu było to 94 proc.(PAP)