Według PKN Orlen realizacja całego projektu, którego ostatnim etapem było przekazanie do eksploatacji turbozespołu parowego TG7 o mocy elektrycznej 70 MWe, umożliwia płockiemu koncernowi zwiększenie mocy wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zmniejszenie o ponad 90 proc. emisji związków dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu z zakładowej elektrociepłowni.

Jak przypomniał PKN Orlen, elektrociepłownia PKN Orlen w głównym zakładzie produkcyjnym spółki w Płocku ma największą moc ze wszystkich elektrociepłowni zakładowych w Polsce, a jednocześnie jest jedną z największych tego typu jednostek w Europie.

„Jej łączna moc elektryczna po uwzględnieniu TG7 wzrosła i wynosi obecnie 415 MWe, a łączna moc cieplna to 2149 MWt” – podkreślił płocki koncern. Zwrócił przy tym uwagę, że produkowana w kogeneracji energia elektryczna i ciepło w postaci pary technologicznej „jest najbardziej efektywnym procesem w energetyce”.

„Obecnie elektrociepłownia zabezpiecza potrzeby zakładu produkcyjnego PKN Orlen w Płocku oraz odbiorców zewnętrznych. Dostarcza tym podmiotom 100 proc. ciepła w parze oraz ok. 70 proc. energii elektrycznej. Pozostała część zapotrzebowania na energię zostanie zabezpieczona przez produkcję z nowo zbudowanego w zakładzie bloku gazowo-parowego” – wyjaśnił płocki koncern. Dodał, iż elektrociepłownia zakładowa w głównym kompleksie produkcyjnym spółki w Płocku pokrywa również w 85 proc. zapotrzebowanie na wodę grzewczą dla tego miasta.

Jak poinformował PKN Orlen, budowa przekazanego w piątek do eksploatacji turbozespołu parowego TG7, ostatniego etapu 7-letniego programu inwestycji ekologiczno-energetycznych, kosztowała wraz z infrastrukturą „pod klucz” 100 mln zł. Wykonawcą była firma Doosan Skoda Power.

„Zabudowa turbozespołu TG7 wpływa na zwiększenie potencjału wytwórczego w energię elektryczną w zakładowej elektrociepłowni oraz przede wszystkim na poprawę sprawności jej wytwarzania” – podkreślił PKN Orlen. Dodał, iż turbozespół będzie produkował energię elektryczną w kogeneracji z ciepłem w parze wykorzystywanej na potrzeby zakładu produkcyjnego spółki w Płocku, a także na potrzeby produkcji wody grzewczej dla miasta.

„Sprawność energetyczna przetwarzania paliwa na produkcję ciepła i energii elektrycznej stanowi jedną z najwyżej osiągalnych sprawności w energetyce przemysłowej i wynosi ok. 85 proc.” – zaznaczył PKN Orlen.

Spółka przypomniała, że realizacja programu inwestycji ekologiczno-energetycznych w jej zakładzie głównym w Płocku rozpoczęła się w 2010 r. od budowy najnowocześniejszego kotła parowego wykorzystywanego w energetyce przemysłowej o mocy 300 MWt. Wśród inwestycji w ramach programu znalazły się m.in. modernizacja pompowni paliw dla podniesienia standardu magazynowania i przetłaczania różnych ich gatunków, budowa instalacji mokrego odsiarczania spalin, zabudowa elektrofiltrów oraz budowa instalacji katalitycznego odazotowania na poszczególnych kotłach.

„Wdrożone technologie zapewniają gruntowne oczyszczenie i redukcję emisji związków siarki w spalinach z kotłów z blisko 99 proc. skutecznością, tlenków azotu w niemal 90 proc. i w 85 proc. z pyłów ze wszystkich kotłów elektrociepłowni” – podał PKN Orlen. Jak podkreślił, inwestycje pozwalają również „na zwiększenie potencjału spalania w kotłach zakładowej elektrociepłowni oleju opałowego pochodzącego z przerobu różnego gatunku ropy naftowej”.

PKN Orlen zapowiedział, że w kolejnych latach w obszarze zakładowej elektrociepłowni planowane jest przeprowadzenie modernizacji obecnie eksploatowanych turbozespołów, modernizacji systemu elektroenergetycznego oraz kontynuowanie działań wpływających na poprawę efektywności energetycznej wytwarzania i dystrybucji ciepła oraz energii elektrycznej.

W zakładzie głównym PKN Orlen w Płocku, największym kompleksie rafineryjno-petrochemicznym w Polsce, od 2015 r. trwa budowa bloku gazowo-parowego. Produkcja energii elektrycznej oraz cieplnej z nowej jednostki o mocy elektrycznej ok 600 MWe i cieplnej 520 MWt, ruszy na przełomie 2017-18 r. Przedsięwzięcie realizuje Siemens. Budżet inwestycji to 1,65 mld zł. (PAP)

autor: Michał Budkiewicz