Wcześniejsze wiercenia – pionowe i kierunkowe – na koncesji „Lubartów” zrealizowano w miejscowości Berejów, w gminie Niedźwiada.

PKN Orlen przypomniał, że wykorzystywane do wiercenia otworu Uścimów-OU1 urządzenie wykonało także otwory wiertnicze: Syczyn-OU2K i Stręczyn-OU1. We wszystkich lokalizacjach sprzęt ten pracował w sumie 141 dni.
„Współpraca zespołu przy kolejnych otworach była wzorowa. Niektóre parametry wiercenia okazują się być rekordowe w skali kraju - jak choćby tempo wiercenia początkowej sekcji odwiertu o długości 700 m, które w naszym przypadku osiągnęło średnią wartość 39 m/h” – powiedział, cytowany w komunikacie płockiego koncernu, prezes Orlen Upstream Wiesław Prugar.
Dodał, że „uzyskiwane wyniki (odwiertów – PAP) są wprost proporcjonalne do jakości projektu otworu i pierwotnie wykonanych analiz”.

Orlen Upstream to spółka celowa PKN Orlen utworzona w 2005 r. do poszukiwań i wydobycia gazu ziemnego oraz ropy naftowej.
Rozpoczynając pod koniec maja siódmy odwiert w poszukiwaniu gazu łupkowego w miejscowości Nowy Uścimów, PKN Orlen informował, że prace potrwają w sumie około 45 dni, a głębokość otworu wiertniczego wyniesie 3520 m.

Z kolei pod koniec czerwca PKN Orlen rozpoczął wiercenie kolejnego, ósmego już odwiertu poszukiwawczego gazu łupkowego w miejscowości Dobryniów w gminie Łopiennik Górny (Lubelskie).

„Głębokość odwiertu przekroczyła tam już 1,5 km, a prace przebiegają zgodnie z planem. Analizowane są też już kolejne lokalizacje pod kątem przyszłych wierceń” – podał w piątek płocki koncern.

W Dobryniowie prace wiertnicze prowadzone są na podstawie koncesji „Wierzbica”, na której dotychczas PKN Orlen wykonał trzy odwierty - poziomy i pionowy w miejscowości Syczyn oraz pionowy w Nowym Stręczynie. Dodatkowo na poziomym odcinku otworu Syczyn-OU2K na przełomie maja i czerwca przeprowadzony został pierwszy zabieg szczelinowania.

Planowana głębokość otworu w Dobryniowie to ok. 4020, a prace wiertnicze mają tam potrwać w sumie 60 dni.

Obecnie płocki koncern ma 10 koncesji poszukiwawczych gazu łupkowego na terenie Polski. Kolejny odwiert - w poziomym odcinku otworu Berejów-OU2K - planowany jest jeszcze w tym roku.

PKN Orlen, publikując swą nową strategię w listopadzie 2012 r. informował, że w latach 2013-17 zamierza przeznaczyć 5,1 mld zł na projekty wydobywcze, w tym głównie dotyczące gazu łupkowego.