Cel nowelizacji to dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2013 roku. TK orzekł wówczas, że ograniczenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez bobry wyłącznie do szkód powstałych w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim jest niezgodne z ustawą zasadniczą. W związku z wyrokiem Senat przygotował odpowiednią nowelizację, którą w czwartek przekazał do Sejmu.

Projekt w czwartek w III czytaniu poparło 68 senatorów, nikt nie był przeciw, dwóch się wstrzymało.

Ustawa o ochronie zwierząt obejmuje pewne gatunki zwierząt ochroną (m.in. bobry). Polega ona m.in. na zakazie zabijania tych zwierząt, mimo iż niekiedy wyrządzają one szkody w majątku. Skutkiem takich przepisów, Skarb Państwa bierze odpowiedzialność i ma wypłacać rekompensaty za powstałe szkody.
Projekt przewiduje odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry, niezależnie od rodzaju majątku, w którym takie szkody powstały.

Przepisy będą dotyczyć wszystkich terenów, również np. rekreacyjnych. Obecne przepisy mówią, że Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez: żubry – w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym; wilki – w pogłowiu zwierząt gospodarskich; rysie – w pogłowiu zwierząt gospodarskich; niedźwiedzie – w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach rolnych; bobry – w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim.

Obecnie odszkodowania z tytułu strat w praktyce otrzymują wyłącznie rolnicy, projektowana nowela zwiększa to grono m.in. o właścicieli działek, ośrodków wypoczynkowych czy samorządy.

Według informacji przedstawionych w uzasadnieniu projektu w 2012 roku za szkody spowodowane przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry wypłacono ponad 13 mln zł. Resort środowiska szacuje, że w 2013 roku rekompensaty wyniosą ok. 16 mln zł. (PAP)