"W trosce o zdrowie najmłodszych województwo małopolskie w przyszłorocznym budżecie zabezpieczyło 1,8 mln zł na zakup oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli" – powiedział marszałek na konferencji prasowej.

Według szacunków pozwoli to na zakup około 1,2 tys. urządzeń.

Marszałek zwrócił uwagę, że przedszkola mają więcej niż jedno pomieszczenie i dlatego zaapelował do samorządów, aby także przeznaczyły środki na oczyszczacze w przedszkolach – tak aby urządzenie było w więcej niż jednym pomieszczeniu placówki. "To nie są duże kwoty. Oczyszczacz to wydatek rzędu 1,2-1,5 tys. zł, a zdrowie dzieci jest bezcenne" – powiedział Krupa.

Podkreślił także, że zakup urządzeń oczyszczających powietrze jest działaniem doraźnym, przewidzianym na kilka lat – do czasu aż powietrze w Małopolsce nie będzie spełniać standardów.

Według wytycznych Programu Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego, region powinien do 2023 r. osiągnąć dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w powietrzu: pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i ozonu.

W tym celu w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego przeznaczono na dotacje na wymianę przestarzałych pieców w sumie 295 mln zł. Środki te pozwolą na likwidację ponad 26,5 tys. tzw. kopciuchów.

Małopolska była pierwszym regionem w Polsce, w którym przyjęto regulacje antysmogowe dla całego województwa. Przepisy weszły w życie 1 lipca i wprowadziły ograniczenia dotyczące eksploatacji kotłów węglowych oraz paliw stałych złej jakości. Zgodnie z uchwałą sejmiku województwa z 23 stycznia, w Małopolsce nadal można używać paliw stałych do ogrzewania, w tym węgla, ale zabroniono montowania przestarzałych pieców "kopciuchów" i korzystania z paliw niskiej jakości: mułów i flotów węglowych oraz drewna o wilgotności powyżej 20 proc.

Do 1 stycznia 2023 r. mają zostać wymienione wszystkie stare piece, z wyjątkiem pieców klasy 3. i 4., dla których przewidziano 10-letni okres przejściowy. W nowo budowanych domach i obiektach od 1 lipca powinny być montowane kotły grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu. Do końca 2026 r. kominki będą musiały mieć sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 proc. Nie trzeba będzie wymieniać kominków już zamontowanych. Żeby spełniały wskazane poziomy sprawności, wystarczy doposażyć je w specjalne urządzenia, np. elektrofiltry, dostępne na polskim rynku.(PAP)

Autor: Beata Kołodziej