Było to ostatnie rozdanie unijnych pieniędzy z głównego działania PROW pn. podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - poinformował PAP rzecznik Zarządu Województwa Lubuskiego Michał Iwanowski.

„Poprawa stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej to inwestycje niezbędne dla normalnego życia w cywilizowanych warunkach, ma to także ogromne znaczenie dla poprawy jakości życia mieszkańców wsi, podobnie jak inwestycje dotyczące obiektów kulturalnych czy sportowych na wsiach” - powiedziała PAP marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.

Wśród gmin, którym przyznano dofinansowanie jest m.in. gmina Gozdnica, która przeznaczy pieniądze na dokończenie kanalizacji wraz z budową czterech przepompowni.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrz. wykorzysta unijne wsparcie na modernizację sieci wodociągowej, budowę kanalizacji sanitarnej i zakup wozu asenizacyjnego, gminy Ośno Lubuskie i Przytoczna na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dzięki funduszom PROW, rozbudowa lub budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych będzie też możliwa w gminach Zbąszynek, Pszczew, Kłodawa, Sława, Witnica, Szczaniec i wielu innych.

Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze w ciągu minionych siedmiu lat zorganizował siedem naborów wniosków o dofinansowanie tego typu inwestycji. Składały je głównie samorządy lokalne lub spółki komunalne. Z 259 wniosków, dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, pomoc została przyznana na 185 projektów w łącznej kwocie ok. 183 mln zł.

„To oznacza, że niemal wszystkie dostępne dla naszego regionu pieniądze na tzw. podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (to jedno z działań Programu) w ramach PROW zostaną wykorzystane” - powiedział Iwananowski.

W przypadku przedsięwzięć dot. gospodarki wodno-ściekowej, odpadami czy też energii odnawialnej gminy mogły liczyć na dofinansowanie od 50 do 75 proc. kosztów inwestycji – powiedział PAP dyrektor departamentu PROW Józef Giemza.

Z szacunków samorządu regionu wynika, że dzięki PROW w Lubuskiem powstało m.in. 546 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i siedem oczyszczalni ścieków. Ponadto 65 kościołów wpisanych do rejestru zabytków zyskało nową elewację lub dach, wybudowano lub przebudowano 241 świetlic i domów kultury, powstały 153 obiekty sportowe i place zabaw.

Łącznie z mijającej perspektywie finansowej UE region lubuski na wszystkie zadania ujęte w PROW miał do dyspozycji ok. 550 mln zł, z czego prawie 100 proc. zostało już zakontraktowane. Nie wiadomo jeszcze jaka będzie tzw. alokacja PROW dla woj. lubuskiego w nowej perspektywie finansowej UE.

Komisja Europejska zaakceptowała w miniony piątek polski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dzięki któremu na polską wieś trafi 8,6 mld euro z kasy UE. Zdaniem ekspertów, decyzja ta pozwoli na uruchomienie programu już na początku 2015 r.

Program określa priorytety, zgodnie z którymi Polska powinna wykorzystać 13,5 mld euro środków przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich w latach 2014–2020: 8,6 mld euro z budżetu UE oraz 4,9 mld euro z funduszy krajowych. (PAP)