"Kompleksowemu remontowi poddane zostaną 172 budynki, w tym 139 kamienic w ramach rewitalizacji obszarowej ośmiu kwartałów, które będą objęte procesem odnowy zarówno w aspekcie strukturalnym, jak i społecznym" - podkreślił dyrektor Departamentu Prezydenta Miasta Łodzi Tomasz Piotrowski na konferencji.

Odbyła się ona na terenie wysiedlonej kamienicy pod nr 29 przy ul. Rewolucji 1905 roku - zdaniem urzędników będzie to pierwsza inwestycja rewitalizacji obszarowej, która wystartuje jeszcze w tym roku.

Rewitalizacja ośmiu kwartałów w centralnej części miasta to projekt magistratu, obejmujący obszar zamieszkiwany przez ok. 30 tys. łodzian - od centrum handlowo-rozrywkowego "Manufaktura", przez okolice ul. Piotrkowskiej, placu Wolności, dworca Łódź-Fabryczna do trasy Wschód-Zachód. Na ten cel przeznaczono ok. 1 mld zł, z czego połowa ma pochodzić z funduszy UE.

Dodatkowo - w ramach projektu tzw. IX kwartału - modernizację przejdzie także 25 domów na zabytkowym osiedlu Księży Młyn. Jak zaznaczył Piotrowski, kolejne osiem budynków m.in. przy ul. Ogrodowej, zostanie wyremontowanych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną; zaangażowanie miejskiej spółki ma zmniejszyć koszty prac.

"W tych 172 budynkach znajdzie się prawie tysiąc mieszkań, a poza tym 43 mieszkania chronione, prawie 200 lokali użytkowych, ponad 100 przeznaczonych na działalność biurową, ponad 30 pracowni artystycznych i siedem lokali dla organizacji pozarządowych. Największe zgrupowanie remontowanych budynków będzie w I kwartale, czyli w okolicach ul. Włókienniczej i Rewolucji 1905 roku" - zaznaczył.

Zgodnie z planami rewitalizacja obejmować ma nie tylko remonty kamienic, zagospodarowanie zniszczonych fabryk, przebudowę ulic, stworzenie nowych skwerów i małych parków, ale także odnowę społeczną.

Prawo budowlane. Komentarz
Kamil Buliński, Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Tomasz Filipowicz, Artur Kosicki, Alicja Plucińska-Filipowicz, Mariusz Rypina, Marek Wierzbowski, Mirosław Wincenciak
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł"Przykład ul. Rewolucji 1905 roku, od której będziemy zaczynać rewitalizację, pokazuje, jak proces ten wpłynie na jakość życia najmłodszych łodzian. W jednym z podwórek, w nieprzyjaznych warunkach, bo bez najmniejszego choćby placu zabaw, działa przedszkole. Zostanie ono przeniesione na ul. Włókienniczą, gdzie stworzymy zupełnie inne warunki. Liczymy na to, że nowoczesne przedszkole w ścisłym centrum będzie zachętą dla młodych ludzi do osiedlania się w tym rejonie" - wyjaśnił dyrektor Biura d.s. Rewitalizacji Marcin Obijalski.

Inne pomysły na rewitalizację społeczną to m.in. mieszkania chronione, które będą służyć usamodzielnieniu się dorosłych wychowanków domów dziecka, uruchomienie kilku świetlic środowiskowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, a także środowiskowego domu samopomocy i centrum obywatelskiego.

Remonty budynków realizowane są kompleksowo - poprzedza je wysiedlenie wszystkich lokatorów. W kwartale ulic: Włókiennicza - Rewolucji 1905 r. przeprowadzki prowadzone są od 1,5 roku.

"Z tego terenu wysiedlonych zostało już ponad 70 proc. mieszkańców. Postępujemy zgodnie z przyjętym harmonogramem; po wyznaczeniu specjalnej strefy rewitalizacji uzyskaliśmy narzędzia prawne, które pozwalają na przyspieszenie tego procesu. Na razie nie ma w nim wielkich emocji, wszystko odbywa się płynnie" - poinformował Piotrowski.

W sumie na inwestycje związane z rewitalizacją - w tym na projekt rewitalizacji obszarowej, który ma być zrealizowany do końca 2021 r. - Łódź ma przeznaczyć ponad 2 mld zł, z czego 1,1 mld zł stanowić ma dofinansowanie unijne. (PAP)