Jak wyjaśnił w czwartek dziennikarzom prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, możliwość bezpłatnego parkowania wynika z tego, że regulamin funkcjonowania parkingu musi być przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa, a ta – po wyborach - jeszcze nie zaczęła pracy.

Według zapowiedzi władz miasta, w przyszłości stawki za postój na parkingu „Przy Muzeum" nie powinny odbiegać od stawek obowiązujących w strefie płatnego parkowania obejmującej znaczną część Krakowa.

Obiekt oferuje 150 miejsc, wyposażony jest w system do poboru opłat, a także w tablicę informacyjną o zajętości miejsc. Wybudowany został w ciągu niecałego roku. Wcześniej, wykonawca inwestycji - firma MK-BUD - opracowała projekt i uzyskała pozwolenie na budowę.

Wraz z oddaniem do użytku parkingu podziemnego „Przy Muzeum" mieszkańcy zyskali również nową przestrzeń publiczną. W ramach inwestycji przebudowany został plac przed Muzeum Narodowym. Inspiracją nowego wyglądu tej przestrzeni był konkurs architektoniczny, na który wpłynęło 41 koncepcji.

Na podstawie zwycięskiej pracy, powstał projekt, który został uzgodniony z dyrekcją placówki. Wymieniona została nawierzchnia – z betonowej na kostkę granitową, zainstalowano nowe oświetlenie, oraz małą architekturę (ławki, kosze, murki) a wszystko dodatkowo wkomponowano w zieleń.

Parking „Przy Muzeum" jest drugim tego typu publicznym obiektem w Krakowie. Od końca 2009 r. działa parking na 600 samochodów zbudowany w systemie koncesji udzielanej przez gminę prywatnemu inwestorowi. Znajduje się on pod placem na Groblach u Stóp Wzgórza Wawelskiego.

Jak zapowiadają władze miasta, bliski rozpoczęcia budowy jest naziemny parking na tyłach basenu Korony w dzielnicy Podgórze. W przyszłym roku rozpocznie się też budowa parkingu podziemnego pod pl. Inwalidów. Na tę inwestycję miasto ma pozwolenie na budowę. Pod uwagę bierze się też parking naziemny koło pl. Na Stawach.

W kolejnych latach miasto będzie się też skupiać na parkingach typu Park and Ride na rogatkach Krakowa i przy pętlach przesiadkowych. W planach jest przynajmniej siedem takich obiektów, które dołączą do już istniejących parkingów P+R Czerwone Maki i Balicka. (PAP)