Jak poinformował w czwartek Grzegorz Ostrzołek, prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego, który jest odpowiedzialny za inwestycję, w ostatnim czasie zniknęła kolejna przeszkoda przy budowie ekospalarni - Naczelny Sąd Administracyjny oddalił protest krakowskiego stowarzyszenia „Zielona Mogiła” w sprawie decyzji środowiskowej dla zakładu.

„Sąd nie podzielił stanowiska protestujących, uznając jednocześnie, że inwestycja jest bezpieczna dla naszego miasta” – podkreślił prezes.
Jak zapewnił, prace związane z realizacją zakładu przebiegają zgodnie z harmonogramem. Latem ma zostać wydane pozwolenie na budowę, a prace budowlane ruszą jesienią tego roku.


Na mocy umowy podpisanej przez władze miasta w październiku zeszłego roku głównym wykonawcą inwestycji została inna południowokoreańska firma - POSCO Engineering & Construction Co.

Inwestycja o wartości blisko 797 mln zł uzyskała dofinansowanie ze środków UE. Budowa zakładu jest największym przedsięwzięciem miasta finansowanym przy współudziale funduszy unijnych.

Zgodnie z podpisanym kontraktem budowa ekospalarni powinna się zakończyć w ciągu trzech lat (1100 dni). Projekt otrzymał 371,7 mln zł unijnego dofinansowania ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Krakowski Holding Komunalny otrzymał też na ten cel 270 mln zł preferencyjnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Zakład powstanie przy ul. Giedroycia w Nowej Hucie. Teren ten jest nieużytkiem. Obiekt będzie spalał tylko tzw. resztkowe odpady komunalne, z których wcześniej oddzielono wszystkie użyteczne surowce wtórne. Jego wydajność wyniesie 220 tys. ton rocznie. Przy okazji spalania odpadów wytwarzana będzie energia elektryczna i ciepło dla miejskiej sieci ciepłowniczej.

Inwestycja jest ostatnim i najważniejszym elementem tworzonego od kilku lat w Krakowie kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Budowa ekospalarni jest niezbędna, bo w 2016 roku zostanie zapełnione komunalne wysypisko śmieci w Baryczy.

W Krakowie wytwarza się ok. 321 tys. ton odpadów rocznie, a według prognoz w 2020 roku będzie to już ok. 340 tys. ton. Obecnie 86 proc. odpadów trafia na składowiska. To niezgodne z wymogami unijnymi, które nakazują znacząco ograniczać składowanie odpadów biodegradowalnych oraz odzyskiwać zawartą w nich energię.