W ramach programu "Mia100Kamienic" rozstrzygnięto w ostatnim czasie przetargi na opracowanie dokumentacji projektowych dla kolejnych 25 budynków, dla pięciu innych przetarg zostanie powtórzony. W najbliższych dniach ogłoszone zostaną przetargi na wykonawców robót budowlanych w kolejnych pięciu nieruchomościach, w tym dwóch zabytkowych kamienicach przy ul. Sienkiewicza.

Jak podkreśliła na poniedziałkowej konferencji prasowej prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, obie kamienice, pochodzące z XIX w., będą pierwszymi poddanymi rewitalizacji w ramach programu na terenie tzw. Nowego Centrum Łodzi. W 2015 roku miasto zamierza odnowić kolejną sąsiadującą z nimi kamienicę.

"To jest moment, kiedy rozpoczynamy prace związane z Nowym Centrum Łodzi, jeśli chodzi o rewitalizację budynków mieszkalnych" - mówiła prezydent Łodzi.

Zabytkowa kamienica przy ul. Sienkiewicza 20 została wzniesiona w 1897 r. przez małżonków Hersza i Mindla Talerman z przeznaczeniem na wynajem mieszkań. Powstała w wyjątkowym, jeśli chodzi o Łódź, stylu neogotyckim. Druga kamienica została wzniesiona w 1893 r.; ma fasadą w stylu eklektycznym, z użyciem form neorenesansowych.

Prezydent Łodzi zaznaczyła, że na czas remontu z budynków wykwaterowani zostaną wszyscy mieszkańcy. "Remonty będą kompleksowe, nastąpią zmiany podziału mieszkań, a także powstaną atrakcyjne przestrzenie użytkowe na parterach budynków" - zaznaczyła Zdanowska. Remonty obu kamienic mają się rozpocząć we wrześniu i potrwają ponad rok.

Obok tych dwóch obiektów miasto ogłosi przetargi na wybór wykonawców prac w nieruchomościach przy ulicach: Gdańskiej, Lipowej oraz Zielonej. Przetargi na opracowanie dokumentacji projektowych dot. głównie nieruchomości przy ul. Gdańskiej, a także m.in. Kilińskiego, Kopernika, Al. Kościuszki, Nawrot, Ogrodowej, Piotrkowskiej, Zachodniej, Zamenhofa, Zielonej i Żeromskiego.

Według zapowiedzi prezydent miasta niedługo powinno rozpocząć się także wykwaterowywanie ponad 140 rodzin z pierwszego zabytkowego domu familijnego na ul. Ogrodowej w pobliżu Manufaktury. Remont ma się zacząć w przyszłym roku.

Program "Mia100kamienic" ruszył w sierpniu 2011 roku. W jego ramach miejskie budynki są remontowane kompleksowo, wraz z podwórkami. Obecnie w procesie inwestycyjnym jest ponad 70 kamienic - remonty 40 z nich już się zakończyły.

Władze miasta liczą, że do końca tego roku w ramach programu odnowionych zostanie w sumie 50 nieruchomości. "Łącznie w procesie inwestycyjnym, razem z dokumentacjami, budynkami, które są w fazie przetargowej lub tuż przed podpisaniem umowy - jest ponad 116 nieruchomości" - powiedział PAP dyrektor biura prezydenta Łodzi Tomasz Piotrowski.

Na remonty kamienic w ramach tego programu miasto przeznaczyło dotąd w sumie ponad 150 mln zł - w tym roku w budżecie zapisano na ten cel 65 mln zł, w przyszłorocznym ma to być 50 mln zł.