Tomasz Baluś z urzędu miejskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej powiedział, że inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu dwóch, trzech lat. „Prace rozpoczną się wiosną przyszłego roku” – zaznaczył. Przeprowadzi ją kalwaryjski Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Jej ogólny koszt wyniesie ok. 15,8 mln zł, z czego 8,6 mln zł pochodziło będzie z funduszy UE. Resztę pokryją spółka i gmina.

Projekt obejmuje zarówno poprawę systemu zaopatrzenia w wodę, jak i rozbudowę systemu odprowadzania ścieków komunalnych. Baluś poinformował, że powstanie m.in. 4,8 km sieci wodociągowej, trzy pompownie oraz 9,4 km kanalizacji sanitarnej.

„Inwestycja umożliwi podłączenie ponad 700 osób do zbiorczego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, a jednocześnie zwiększy poziom skanalizowania aglomeracji z 72 proc. do 97 proc.” – powiedział burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty. Jak dodał, po zakończeniu rozbudowy systemu będzie mogło z niego korzystać ponad 2,75 tys. odbiorców.

Burmistrz dodał, że dla pozostałych 3 proc. odbiorców przewidziane są alternatywne rozwiązania, jak szczelne zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. (PAP)

autor: Marek Szafrański