W związku z dużym zagrożeniem pożarowym lasu przed zbliżającym się weekendem leśnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych i na obszarach do nich przylegających.

 

Instytut przypomina, że w lasach i w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu nie wolno palić ognisk, używać otwartego ognia, wypalać śmieci, wypalać pozostałości roślinnych (np. traw, gałęzi), porzucać nieugaszonych zapałek lub niedopałków papierosów, używać ciągnika lub innych maszyn bez należytego zabezpieczenia przed iskrzeniem.

 

Mapę zagrożenia pożarowego lasu Instytut umieszcza codziennie na stronie internetowej:

http://www.ibles.waw.pl/bazy/pozary/index.php. (PAP)