Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie styczeń-listopad 2017 r. oddano do użytkowania 157 tys. 483 mieszkania, tj. o 8,5 proc. więcej w porównaniu z 2016 r., w którym odnotowano wzrost o 11,7 proc. W okresie jedenastu miesięcy 2017 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 231 tys. 038 mieszkań, tj. o 21,6 proc. więcej niż w 2016 r. (wtedy notowano wzrost o 10,9 proc.). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 193 tys. 797, tj. więcej o 19,8 proc. niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 3,7 proc.

W okresie styczeń-listopad 2017 r. inwestorzy indywidualni oddali do użytkowania 73 tys. 290 mieszkań (co stanowiło 46,5 proc. ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 5,5 proc. więcej niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 2,4 proc. W tej grupie inwestorów w porównaniu z 2016 r. odnotowano wzrost liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym – do 106 tys. 712 mieszkań, tj. o 18,1 proc., wobec wzrostu o 11,9 proc. przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 90 tys.567 mieszkań, tj. więcej o 14,5 proc. niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 5,5 proc..

Jak wynika z danych Urzędu, deweloperzy w okresie jedenastu miesięcy 2017 r. oddali do użytkowania 79 tys. 153 mieszkania (co stanowiło 50,3 proc. ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 12,8 proc. więcej, wobec wzrostu o 28,9 proc. przed rokiem. Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali pozwolenia na budowę 118 tys. 085 mieszkań, tj. o 25,6 proc. więcej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 7,7 proc.). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - do 97 tys. 555 mieszkań (o 24,9 proc.), wobec spadku przed rokiem o 0,2 proc.

Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie jedenastu miesięcy 2017 r. oddały do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem (1 tys. 999 wobec 2 tys. 428). Spadła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia - do 1 tys. 402, wobec 1 tys. 523 mieszkań w roku poprzednim. Wzrost natomiast odnotowano w zakresie liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 2 tys. 510, wobec 2 tys. 054 mieszkań przed rokiem.

Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddali do użytkowania w ciągu jedenastu miesięcy 2017 r. łącznie 3 tys. 041 mieszkań, wobec 3 tys. 108 przed rokiem. W Budownictwie komunalnym było to 1 tys. 529 mieszkań (1 tys. 565 przed rokiem), w społecznym czynszowym – 1 tys. 394 mieszkania (1 tys. 268 przed rokiem), a w zakładowym – 118 mieszkań (275 mieszkań przed rokiem). W zakresie tych form budownictwa wzrosła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia - do 4tys. 839 (wobec 4 tys. 124 przed rokiem) i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - do 3 tys. 165 (wobec 2 tys. 451).

W okresie styczeń-listopad 2017 r. liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła w czternastu województwach, w tym najwięcej: w kujawsko-pomorskim – o 25,3 proc. (6 tys. 900 mieszkań), pomorskim – o 21,4 proc. (13 tys. 996) i wielkopolskim – o 17,8 proc. (16 tys. 507). Spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano natomiast w województwie mazowieckim – o 2,5 proc. (do 32 tys. 446) i lubelskim - o 0,5 proc. (do 6 tys. 273 mieszkań).

W okresie jedenastu miesięcy 2017 r. wzrost liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym odnotowano w czternastu województwach, w tym największy w zachodniopomorskim – 11 tys. 719 mieszkań (7 tys. 559 przed rokiem), dolnośląskim – 25 tys. 883 mieszkania (19 tys. 484 przed rokiem) i małopolskim – 22 tys. 944 mieszkania (17 tys. 471 przed rokiem). Spadek liczby wydanych pozwoleń lub dokonanych zgłoszeń z projektem budowlanym wystąpił w dwóch województwach: opolskim – o 6,5 proc. i świętokrzyskim - o 5,4 proc. W woj. mazowieckim wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 47 tys. 406 mieszkań, tj. o 25,2 proc. więcej niż przed rokiem.

W okresie styczeń-listopad 2017 r. wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto odnotowano we wszystkich województwach, w tym największy w wielkopolskim – 25 tys. 263 mieszkania (16 tys. 990 przed rokiem), pomorskim – 18 tys. 431 mieszkań (13 tys. 832 przed rokiem) i opolskim – 2 tys. 536 mieszkań (1 tys. 963 przed rokiem). W województwie mazowieckim rozpoczęto budowę 39 tys. 743 mieszkań (35 tys. 441 przed rokiem). (PAP)