Dokument wskazuje ponad 200 zadań, które władze miasta zamierzają zrealizować przez najbliższe siedem lat.

„To jest plan, to jest pewna mapa drogowa inwestycji Gorzowa, która poprowadzi miasto do naprawdę dynamicznego rozwoju (…) Ten plan jest podzielony na siedem lat, ponieważ jest planem realnym. My idziemy w bardzo racjonalne inwestycje. Inwestycje, które nie mogą nas obciążać, nie mogą być kulą u nogi. Mają być inwestycjami prorozwojowymi. Dlatego mnóstwo inwestycji w infrastrukturę, w transport publiczny, ale też uzbrojenie terenów inwestycyjnych” - powiedział Wójcicki.

Do najważniejszych inwestycji zaliczył budowę Centrum Edukacji Zawodowej, hali sportowo-widowiskowej, rewitalizację zdegradowanych obszarów Gorzowa - parków i terenów zielonych, rozbudowę transportu miejskiego, przebudowę i modernizację wielu ulic.

Największe środki - ponad 265 mln zł zapisano na infrastrukturę drogową. Drugą pozycją co do wielkości jest transport publiczny. Tutaj miasto zamierza przeznaczyć ponad 187 mln zł na modernizację torowisk tramwajowych, budowę nowych linii i zakup nowego taboru.

Ponad 98 mln zł ma zostać przeznaczonych na zadania proekologiczne. W tej części planu wymienia się uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi, termomodernizację placówek oświatowych czy dalszą realizację programu „Kawka” związanego z rozbudową sieci ciepłowniczej, na rzecz ograniczenia niskiej emisji z pieców.

Samorząd Gorzowa zapowiada zainwestowanie dużych pieniędzy w poprawę obsługi mieszkańców i warunków pracy urzędników. Tutaj nakłady określono na prawie 103 mln zł. W tej części mieści się m.in. modernizacja i rozbudowa budynku urzędu miasta, wydatki na informatyzację i nowy sprzęt komputerowy. 23 mln zł władze miasta zaplanowały na realizację budżetów obywatelskich.

Prawie 51,5 mln zł to planowane nakłady na rewitalizację zdegradowanych obszarów miasta i inwestycje komunalne. Wśród ujętych w tym dziale zadań znalazły się m.in. remonty mieszkań komunalnych, które stoją puste z uwagi na stan techniczny.

Dowiedz się więcej z książki
Proces inwestycji budowlanych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

Ponadto miasto zamierza budować nowe mieszkania w systemie budownictwa społecznego. Plan zakłada też budowę żłobka przy ul. Maczka oraz przedszkola i szkoły podstawowej na rozrastającym się osiedlu Europejskim.

W dziale edukacji wydatki zaplanowano na prawie 97 mln zł. Największą inwestycją będzie stworzenie Centrum Edukacji Zawodowej ma terenach byłego szpitala miejskiego przy ul Warszawskiej.

Prezydent zadeklarował także wsparcie finansowe dla akademii, którą od nowego roku akademickiego ma stać się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.

W działach kultury i sportu zapisano odpowiednio ok. 41,7 mln zł i 64,4 mln zł. Plan zakłada m.in. remonty budynków placówek kultury, modernizację stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego oraz budowę hali widowiskowo-sportowej.

„Wkład miasta do zaplanowanych inwestycji jest mniej więcej na poziomie 50 proc. Większość projektów jest tak uszytych, że to dofinansowanie mamy zapewnione, m.in. na finansowanie rozwoju sieci transportowej. Tu w ramach programu Infrastruktura i Środowisko mamy blisko 50 mln euro na finansowanie tego zadania” - mówił prezydent.

Według prezydenta nie ma zagrożenia, by miasto szukając pieniędzy na wkład własny do projektów z udziałem środków unijnych zadłużyło się ponad swoje możliwości. Gorzów zamierza także sięgać po pieniądze krajowe z centralnych programów i funduszy.

„Dokonaliśmy analizy budżetu, możliwości kredytowych i płynności finansowej i ten plan inwestycyjny jest realny, jest realny do wykonania i chcemy, żeby przez najbliższe lata był wyznacznikiem rozwoju miasta” - powiedział Wójcicki.

Plan został przygotowany przez zespół specjalistów i urzędników oraz przeanalizowany z radnymi. Uroczysta prezentacja zamierzeń władz Gorzowa odbyła się w poniedziałek w Filharmonii Gorzowskiej.(PAP)