„Zabytkowa estakada w Gorzowie Wielkopolskim będzie odnowiona i zapewni sprawniejszą i bezpieczniejszą podróż koleją. Przy okazji miasto zyska nowy przystanek kolejowy” – powiedział rzecznik.

Podczas prac budowlanych estakada zostanie wyłączona z ruchu.

Na czas trwania remontu zostanie zorganizowana komunikacja zastępcza. Informacje o zmianach w ruchu pociągów podawane będą z wyprzedzeniem - zapewnił rzecznik.

Dzięki modernizacji sprawniej będzie prowadzony ruch pociągów na najważniejszej dla miasta linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn nad Odrą.

„Remont estakady poprawi wizerunek miasta, gdyż budowla jest ważnym elementem architektonicznym bulwarów nad Wartą w centrum Gorzowa Wielkopolskiego.

Odtworzony zostanie pierwotny wygląd obiektu” – zaznaczył Siemieniec.

Zasadnicze prace obejmą wzmocnienie ponad 50 nisz, modernizację mostu i pięciu wiaduktów stalowych, remont około 310 m muru oporowego oraz wymianę około trzech km torów. Odnowiony zostanie tunel na stacji, przejścia pod torami i przejazdy kolejowe w obrębie estakady.

Zmodernizowany zostanie peron nr 2 na gorzowskim dworcu PKP wraz z wiatą. Obiekty wyposażone będą w ławki, nowe oświetlenie i system informacji pasażerskiej. Przewidziano dostosowanie ich do potrzeb niepełnosprawnych. Nad bezpieczeństwem podróżnych czuwać będzie zainstalowany na peronach i w tunelu system monitoringu.

Ponadto, w rejonie ul. Teatralnej powstanie nowy przystanek wyposażony w wiatę i elementy małej architektury. Będzie on służyć podróżnym nie tylko w trakcie modernizacji estakady, ale na trwałe zostanie włączony w układ komunikacyjny miasta.

Modernizacja urządzeń sterowania ruchem i torów ma usprawnić ruch i poprawić bezpieczeństwo. Nowe rozjazdy, wyposażone w urządzenia elektrycznego ogrzewania, mają zapewnić sprawny przejazd pociągów zimą.

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2016-2018. Wartość umowy wynosi ponad 111 mln zł brutto, czyli 90,5 mln netto. Wykonawcą robót jest firma INTERCOR.

Umowa realizowana jest w ramach projektu współfinansowanego przez UE z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020.

Gorzowska estakada kolejowa, która powstała w latach 1905-1914, wpisana jest do rejestru zabytków. Dlatego remont będzie przeprowadzony pod nadzorem konserwatora zabytków, dzięki czemu zachowa ona unikatowy historyczny charakter. Estakada ma 2116 m długości i należy do najdłuższych tego typu obiektów w Polsce. Stanowi główny szlak kolejowy przecinający miasto. (PAP)