Jak powiedział rzecznik prasowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Robert Borkacki, niespełniające już wymogów technicznych i norm środowiskowych śmietnisko bez odpowiednich zabezpieczeń byłoby źródłem niebezpiecznych skażeń gruntu i wód podziemnych.

Składowisko pokryją zabezpieczenia z naturalnych materiałów: piasku oraz gliny z humusem. Zostaną także położone uszczelniające maty bentonitowe i wykonane kominy odprowadzające gazy wydzielające się z wysypiska. Na wierzchniej warstwie zostaną wysiane różne gatunki traw.

„Część prac wykonano już kila lat temu, jednak teraz dzięki dofinansowaniu inwestycji ze środków unijnych oraz przez WFOŚiGW we Wrocławiu, możliwie będzie dokończenie tego zadania. Ogłoszono już przetargi na wykonanie tego przedsięwzięcia, a wszystkie prace mają zostać zakończone do końca czerwca 2014 r.” – wyjaśnił Borkacki.

Projekt zyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 1,2 mln zł, natomiast WFOŚiGW we Wrocławiu dołożył do inwestycji około 200 tys. zł. (PAP)

kwa/ mki/