Po zakończeniu prac rafineria w Gdańsku stanie się najnowocześniejszą rafinerią w Unii Europejskiej.

Jak poinformowała w środę spółka, zaczęto palować grunt pod instalację produkcji wodoru (HGU) oraz prace na terenie budowy kompleksu koksowania, w ramach którego powstaną instalacje opóźnionego koksowania (DCU) i odsiarczania benzyny (CNHT). Równolegle prowadzone są prace przy budowie budynku elektroenergetycznego oraz estakady pod rurociągi. Przygotowywane są tereny pod zaplecza dla podwykonawców oraz teren pod budowę zbiorników.

Na terenie rafinerii pracuje obecnie ponad stu pracowników z polskich firm. W szczycie prac przy projekcie EFRA, co ma nastąpić w 2017 r. na placu budowy będzie pracować do 2 tys. ludzi; w przeważającej większości z polskich firm.

Jak poinformowała spółka, zakres realizacji projektu EFRA został podzielony na 7 obszarów realizacyjnych. W ich skład wchodzą zarówno przyszłe instalacje, jak i mniejsze obiekty niezbędne do funkcjonowania całej rafinerii po zakończeniu inwestycji.

"Teraz prowadzone są zaawansowane prace ziemne przy kompleksie koksowania (DCU+CNHT) i instalacji produkcji wodoru (HGU). To kluczowe dla całego projektu instalacje. Dzięki realizacji projektu EFRA Lotos powinien zwiększyć marżę rafineryjną o ok. 2 USD na baryłkę” - podała spółka.

Prezes Lotosu Paweł Olechnowicz zwrócił uwagę, że projekt daje "szereg wymiernych i przekładających się na inne obszary korzyści dla polskiej gospodarki".

"Daje bowiem gwarancję elastycznego i efektywnego przerobu. Wprowadza na rynek dodatkowe ilości wysokiej jakości produktów naftowych. Wreszcie wprowadza do rafinerii nowoczesne, innowacyjne rozwiązania technologiczne i organizacyjne, budując potencjał polskiego przemysłu. Te technologie stanowią dla naszych inżynierów swoistą bazę do dalszych innowacyjnych i racjonalizatorskich rozwiązań, z których korzystać będą inne polskie firmy w ramach planu reindustrializacji" – powiedział.

Dowiedz się więcej z książki
Proces inwestycji budowlanych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Spółka podkreśliła, że stan zaawansowania prac budowlanych i dokumentacyjnych w wielu obszarach jest lepszy niż zakładano. "Prace przygotowawcze i budowlane rozpoczęto pod koniec ub. roku. W zakładanych terminach uzyskano także pozwolenia na budowę. Na terenie rafinerii rozpoczęło się tzw. palowanie, czyli odpowiednie umacnianie gruntu pionowymi palami dzięki czemu utrzyma on bezpiecznie przyszłe, ważące setki ton instalacje kompleksu koksowania. Przewidywana liczba żelbetonowych pali, jakie trzeba będzie wykorzystać na terenie budowy instalacji DCU i HGU, to ok. 2,5 tys. sztuk o średnicy od 0,4 do 0,8 m i długości do 25 metrów" – podano.

W innych częściach placu budowy projektu EFRA zakończono prace związane z wykonaniem fundamentów nowej estakady rurowo-kablowej, która połączy nowe instalacje zarówno między sobą, jak i z rafinerią i nowym budynkiem elektroenergetycznym.

Trwają też prace projektowe stalowej konstrukcji estakad oraz budowa samego budynku elektroenergetycznego. Będzie on służył do zasilania i dystrybucji energii elektrycznej oraz do sterowania systemami i urządzeniami instalacji Projektu EFRA. Przygotowywany jest teren pod budowę dwóch zbiorników na półprodukty z instalacji DCU.

Rozpoczęte teraz roboty budowlane - w zależności od specyfiki danej inwestycji czy zadania - będą trwały od kilku tygodni do kilku miesięcy. Cała inwestycja ma być gotowa w 2018 roku.

Głównym celem projektu EFRA jest lepsze zagospodarowanie ciężkiej pozostałości, czyli tej frakcji ropy naftowej, z której obecnie powstaje ciężki olej opałowy. Nowe instalacje uzupełniają obecny ciąg technologiczny przerobu ropy naftowej działający w rafinerii i docelowo umożliwią zastąpienie produkcji niskomarżowych produktów większą ilością paliw silnikowych. Z produkcji wyeliminowany zostanie niskomarżowy i nieekologiczny ciężki olej opałowy. W jego miejsce Lotos będzie w stanie wyprodukować rocznie nawet 900 tys. ton dodatkowych paliw, głównie oleju napędowego i paliwa lotniczego.

Najważniejsze obiekty, które złożą się na nowy ciąg technologiczny to instalacje: Opóźnionego Koksowania (DCU), Produkcji Wodoru (HGU), Hydroodsiarczania Benzyny z Koksowania (CNHT), mycia LPG (LPGTU), logistyki i magazynowania koksu (CS-LF) oraz Destylacji Hydrowaxu (HVDU). (PAP)