"Ten konkurs ma charakter ideowy. Chcemy skłonić uczestników do myślenia w sposób możliwie otwarty" – podkreślił cytowany w komunikacie nadesłanym PAP dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej Jan Słyk.

Dodał, że oprócz studentów i absolwentów studiów technicznych organizatorzy są otwarci na poglądy wszystkich innych środowisk akademickich – młodych ludzi, którzy mają ukształtowany pogląd na temat mieszkalnictwa i koncepcji budowania zasobów dostępnych. "Wydaje się, że dla pogłębienia dyskusji o charakterze interdyscyplinarnym głos spoza naszego środowiska byłby szczególnie cenny" - podsumował.

Konkurs dla studentów ruszył 18 października. Termin składania prac upływa 14 grudnia 2017 r. Skierowany jest nie tylko do studentów i absolwentów wydziałów architektury, ale także innych kierunków inżynierskich, uniwersytetów i uczelni artystycznych. Jak podkreślają organizatorzy, konkurs jest okazją, by w debacie o przyszłości budownictwa mieszkaniowego głos zabrało młode pokolenie, które dzięki temu może przedstawić innowacyjne idee. W konkursie - jak dodają - chodzi o możliwie krótką i skondensowaną wypowiedź, która będzie określała pogląd młodych ludzi na temat tego, jak rozumieją nowoczesne budownictwo dostępne.

Pomysły uczestników będą oceniane m.in. przez przedstawicieli środowiska akademickiego. W sądzie konkursowym zasiądą dziekani wydziałów architektury i inżynierii lądowej politechnik w Warszawie, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie i Wrocławiu.

Praca konkursowa ma składać się z planszy zawierającej schematy, rysunki i wizualizacje niezbędne do przedstawiania idei dostępnego budownictwa mieszkaniowego, a także opis koncepcji. Konkursowe projekty powinny uwzględniać potrzeby ludzkie przekształcające się wraz z rozwojem cywilizacji, a także określać, jakie zmiany w najistotniejszy sposób wpłyną w przyszłości na sposób zamieszkiwania.

Łączna pula nagród i wyróżnień w konkursie wynosi 70 tys. zł.(PAP)

autorzy: Katarzyna Fiuk i Mariusz Polit

edytor: Marek Michałowski