W przesłanym  we wtorek komunikacie PGE poinformowała, że po zakończonym betonowaniu fundamentów kotłów numer 5 i 6, Mostostal Warszawa, czyli jedna z firm konsorcjum realizującego inwestycję w Elektrowni Opole, rozpoczęła kolejny jej etap, jakim jest montaż konstrukcji stalowej kotła bloku nr 5. Zgodnie z planem prace te potrwają do czerwca 2016 r.

W zawartej w komunikacie wypowiedzi prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Marek Woszczyk zaznaczył, że rozbudowa Elektrowni Opole „realizowana zgodnie z harmonogramem i przy dużym udziale polskich firm, z powodzeniem wchodzi w kolejny kluczowy etap”.

Jak podano – w ramach montażu konstrukcji stalowej kotła bloku nr 5 elementy jego konstrukcji głównej zamontowane zostaną z wykorzystaniem specjalnego żurawia wieżowego o wysokości 130 metrów i maksymalnym udźwigu 124 ton. W pierwszej kolejności zostaną zamontowane najcięższe elementy, czyli słupy główne, każdy o wadze około 90 ton. Pierwszy z nich postawiono już w poniedziałek.

W przesłanym komunikacie PGE wiceprezes zarządu ds. produkcji Mostostal Warszawa Jose Angel Andres Lopez wyjaśniał, że w końcowym etapie tych prac ma się również rozpocząć montaż tzw. konstrukcji drugorzędowej, który wykonany zostanie przy użyciu sześciu żurawi wieżowych. Podobnie jak konstrukcja główna, konstrukcja drugorzędowa montowana będzie do poziomu 120 metrów.

Po zakończonym montażu konstrukcji głównej kotła rozpoczną się z kolei prace nad tzw. stalowym rusztem zewnętrznym, który ma być wciągany przy użyciu wciągników hydraulicznych. Prace na tym etapie potrwają około tygodnia.

Warta blisko 11,6 mld zł budowa dwóch nowych bloków Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW realizowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółkę z Grupy Kapitałowej PGE, jest największym z mających obecnie miejsce kontraktów energetycznych w Polsce i największą inwestycją przemysłową po 1989 roku. Wykonuje ją konsorcjum firm Rafako SA, Mostostal Warszawa SA i Polimex-Mostostal SA oraz firma Alstom Power Sp. z o.o. Polecenie rozpoczęcia robót dotyczące tej inwestycji PGE wydała 31 stycznia 2014 roku.

Zgodnie z harmonogramem blok nr 5 ma zostać przekazany do eksploatacji w lipcu 2018 r., a blok nr 6 w lutym 2019 r. Nowe bloki produkować będą do 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 4 mln gospodarstw domowych. Będą zużywały rocznie ok. 4,1 mln ton węgla pochodzącego z Górnego Śląska.

W pierwszym roku inwestycji w Elektrowni Opole odbywały się głównie prace ziemne. Rok 2015 jest przede wszystkim czasem intensywnych prac budowlanych. Z kolei w 2016 roku podczas rozbudowy dominować mają prace montażowe. (PAP)