"Tej wiosny do wyjęcia ze szkółek zaplanowano 20 mln sztuk sadzonek, z tego 6,3 mln sosny, 5,4 mln buka, 3,5 mln jodły i 2,5 mln dębu szypułkowego. Te cztery gatunki mają największy udział w składzie podkarpackich lasów" – powiedział Marszałek.

W formie domieszki najczęściej sadzone są: olsza czarna, lipa i brzoza. Natomiast do zalesiania gruntów porolnych używa się sadzonek świerka i modrzewia. Prawie 17 mln drzewek zostanie zasadzonych na gruntach leśnych; pozostałe przeznaczono na zalesianie gruntów prywatnych. W tym roku odnowionych zostanie 2,5 tys. hektarów.

"Wiosna się opóźniła, dlatego z pracami hodowlanymi musimy się pospieszyć, część prac przy sadzeniu młodego lasu zostanie wykonana jesienią, przy użyciu materiału z zakrytym systemem korzeniowym" – dodał rzecznik.

Na 120 hektarach szkółek leśnych w regionie rośnie aktualnie ok. 50 mln sadzonek kilkunastu gatunków drzew i krzewów. 52 proc. spośród nich stanowią gatunki iglaste.

RDLP w Krośnie nadzoruje 26 nadleśnictw gospodarujących na powierzchni 418 tys. ha. Lesistość tego obszaru wynosi 37 proc. Od drugiej wojny światowej wzrosła ona o ponad 50 proc., co sprawia, że region jest na drugim miejscu pod tym względem w kraju.