Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, autorstwa posłów PO, został skierowany do dalszych prac w komisji.

W wystąpieniach klubowych za kontynuacją prac opowiedzieli się Andrzej Orzechowski (PO), Gabriela Masłowska (PiS), Genowefa Tokarska (PSL), Zbigniew Matuszczak (SLD), Andrzej Romanek (KPSP) oraz Artur Górczyński (BiG).

Posłowie zgodnie wskazywali, że podatek akcyzowy z definicji naliczany jest od dóbr luksusowych, a za takie trudno uznać ambulanse. Podnosili, że zwolnienie z akcyzy obniży ceny pojazdów sanitarnych i być może umożliwi zwiększenie dokonywanych przez placówki zakupów. Sygnalizowali także, że zmiana zlikwiduje niepotrzebny obrót środkami publicznymi, bo pieniądze z akcyzy zasilają budżet, a ten przekazuje je do systemu ochrony zdrowia, który karetki kupuje. Część parlamentarzystów oceniła, że rozwiązania zaproponowane w projekcie noweli powinny być wprowadzone wcześniej.

Zabierając w środę głos w dyskusji, wiceszef resortu finansów i szef służby celnej Jacek Kapica wskazał, że ministerstwo pracowało nad własnymi rozwiązaniami zmierzającymi do zwolnienia z akcyzy pojazdów sanitarnych przeznaczonych dla zespołów ratownictwa medycznego. Dodał, że resort popiera rozwiązania projektu poselskiego - choć dostrzega potrzebę ich doprecyzowania.

Czytaj także: Producenci pojazdów sanitarnych nie zgadzają się na akcyzę na karetk>>

Projekt przewiduje dodanie do obowiązującej ustawy nowego artykułu. Warunkiem zwolnienia z opodatkowania ma być przeznaczenie pojazdów do ratownictwa medycznego zgodnie z ustawą o ratownictwie medycznym i spełnienie przez nie wymogów technicznych oraz jakościowych określonych w Polskich Normach, a przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

Jak uściślono, szczegółowe dane dotyczące pojazdów zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1 (Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – ambulanse drogowe) jako ambulanse ratunkowe (typ B) i ruchome jednostki intensywnej opieki medycznej (typ C). Nowelizacja ma wejść w życie dzień po dniu ogłoszenia.

Wnioskodawcy uważają, że zwolnienie pojazdów sanitarnych z akcyzy jest uzasadnione tym, do czego są wykorzystywane - ratowania życia i zdrowia. Podnoszą także, że rozwiązanie to jest zgodne z oczekiwaniami społeczeństwa, które wielokrotnie sygnalizowało konieczność zaprzestania pobierania akcyzy od ambulansów.

Kapica był pytany w środę przez posłów o złą sytuację polskich producentów karetek w związku z żądaniami urzędów celnych zapłacenia przez nich podatków naliczonych za lata 2007 - 2009. Minister poinformował, że jednoznacznie wskazano producentom możliwą ścieżkę postępowania. Jest nią wnioskowanie do organów podatkowych o umorzenie podatku. Warunkiem jest - jak podkreślił - "wykazanie się trudną sytuacją finansową i faktem, że wartość podatku akcyzowego zawartego w cenie pojazdu nie została przeniesiona na ostatecznego nabywcę". (pap)