Dr Bart Barlogie powiedział podczas odbywającego się w Nowym Jorku kongresu hematologów „Lymphoma & Myeloma”, że nie jest to zasługa jednej „cudownej” terapii, lecz zastosowania wielu leków i schematów leczenia.
- Tak dużego postępu w farmakologii onkologicznej jak w ostatnich latach nie widziałem w całej mojej praktyce lekarskiej, a jestem lekarzem już kilkadziesiąt lat – podkreślił specjalista, który pracuje w Mount Sinai Hospital w Nowym Jorku. 

Z danych Narodowego Centrum Zdrowia wynika, że w Stanach Zjednoczonych w latach 1999-2014 średnio o 20 procent zmniejszyła się umieralność na nowotwory, i to we wszystkich grupach etnicznych. Największy spadek (o 22 procent) zarejestrowano wśród nastolatków w wieku od 15. do 19. roku życia. Nadal jednak chłopcy o 30 procent częściej niż dziewczęta umierają na choroby nowotworowe. 

Największy postęp uzyskano w leczeniu nowotworów układu krwiotwórczego, co sprawiło, że zmieniły się proporcje między białaczkami i guzami mózgu. O ile przed ponad 15 laty jedna trzecia zgonów dzieci z powodu nowotworów była związana z białaczkami, o tyle obecnie już tylko jedna czwarta. W przypadku guzów mózgu jest teraz odwrotnie - w 1999 roku co czwarty zgon wywołany był tymi nowotworami, a teraz prawie co trzeci. 

 [-OFERTA_HTML-]


Niektóre leki, które zrewolucjonizowały leczenie dorosłych, okazały się skuteczne również w leczeniu chorób układu krwiotwórczego u dzieci. Przykładem jest imatynib, który początkowo był stosowany w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej. Obecnie z powodzeniem stosuje się go również u dzieci w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej. 

Profesor Sławomira Kyrcz-Krzemień z Kliniki/Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach powiedziała podczas kongresu w Nowym Jorku, że w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej wykorzystuje się już trzy generacje leków.
- Obecnie testowany jest lek czwartej generacji, który znajduje się w trzeciej fazie badań klinicznych - dodała.
 
Wszystkie te leki pozwalają skutecznie leczyć ponad 90 procent chorych z przewlekłą białaczką szpikową. W przypadku białaczki limfoblastycznej u dzieci skuteczność leczenie jest podobna i przewiduje się, że poza nielicznymi przypadkami u najmłodszych pacjentów będzie to wkrótce choroba całkowicie wyleczalna. 

W Polsce nowotwory co roku wykrywane są u 1,2 tysiąca dzieci. Najczęściej są to białaczki, chłoniaki oraz nowotwory centralnego układu nerwowego, głównie guzy mózgu. Często mają one agresywną postać, ale na ogół są wrażliwe na leczenie. Dzięki temu udaje się wyleczyć około 80 procent dzieci z chorobą onkologiczną (wciąż trudniej leczy się jedynie guzy mózgu). U dorosłych nie udało się jeszcze uzyskać tak dużej skuteczności terapii. W USA pięcioletnie przeżycia osiąga się u ponad 65 procent pacjentów z chorobą nowotworową (w Europie Zachodniej u 60 procent, a w Polsce u około 50 procent). (pap)