- Centrum będzie próbą kompleksowego rozwiązania problemów geriatrycznych. Bardzo istotna będzie tu działalność szpitalna, ale też cała obudowa – zestaw różnych poradni, oddziały dzienne, a także miejsce szkoleń dla personelu medycznego – powiedziała Barbara Gierak-Pilarczyk dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie.

W czwartek 13 kwietnia 2017 roku Gierak-Pilarczyk oraz przedstawiciele samorządu województwa pomorskiego i Sopotu, podpisali umowę na dofinansowanie budowy Centrum ze środków unijnych.

Centrum Opieki Geriatrycznej ma mieścić się w nowych obiektach, których budowę zaplanowano w bezpośrednim sąsiedztwie położonego przy ulicy 23 Marca Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego.

Poza przewidzianym na 41 miejsc szpitalem, w ramach Centrum działać mają dzienne oddziały geriatryczny, psychogeriatryczny oraz rehabilitacyjny. W centrum znajdą się też poradnie: geriatryczna, rehabilitacyjna i psychologiczno–psychiatryczna. Centrum ma oferować także teleopiekę dla osób starszych i prowadzić punkt edukacyjno-informacyjny dla rodzin pacjentów.

 [-OFERTA_HTML-]

 

Zadaniem Centrum będzie też prowadzenie różnego typu programów zdrowotnych i profilaktycznych dla osób powyżej 60. roku życia. We współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym placówka ma też oferować szeroką gamę szkoleń adresowanych do kadry medycznej oraz fizjoterapeutów i rehabilitantów.

Jak zaznaczyła Gierak-Pilarczyk, na lokalizację Centrum wybrano Sopot między innymi z uwagi na wysoki odsetek osób starszych zamieszkujących to miasto. Wyjaśniła, że co czwarty mieszkaniec Trójmiasta liczy sobie powyżej 65 lat, ale w przypadku Sopotu odsetek takich osób to aż 30 procent. W Sopocie, w porównaniu z województwem pomorskim i Polską, mieszka procentowo najwięcej osób w wieku podeszłym – poinformowała dyrektor.

Centrum Opieki Geriatrycznej ma zostać zbudowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Według szacunków budowa Centrum ma pochłonąć 25,5 mln zł, z czego 4,8 mln zł - w ramach wkładu własnego – wyłoży samorząd Sopotu.

Zakończenie inwestycji planowane jest na drugą połowę 2019 roku. (pap)