W ramach listy aptecznej refundacją zostały objęte trzy nowe preparaty: Spiolto Respimat, Ultibro Breezhaler i Anoro. Tombarkiewicz przekonywał, że badania wskazują, że dzięki tym lekom terapia pacjentów z POChP będzie skuteczniejsza.

Znaczne zmiany wprowadzono także w czterech reumatologicznych programach lekowych. Zgodnie z nową listą pacjenci, którym grozi kalectwo lub zagrożone jest ich życie, mogą być kwalifikowani do leczenia biologicznego w ramach programu, nawet, jeśli nie spełniają części kryteriów. Zasada ta będzie jednak dotyczyła tylko tych pacjentów, którzy byli leczeni zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami oraz wiedzą medyczną.

Zmiany obejmą też między innymi programy leczenia czerniaka skóry, wrodzonych zespołów autozapalnych, łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym oraz leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym.
- Od marca wszyscy pacjenci będą mieli dostęp do takiego sposobu postępowania w programach lekowych jak na całym świecie - zapewnił wiceminister.

 [-DOKUMENT_HTML-]

 

Resort - w efekcie postulatów środowiska neurologów - zmienił też kryteria kwalifikacji do niektórych programów lekowych, między innymi programu leczenia pierwotnych niedoborów odporności u dzieci.

Tombarkiewicz zwrócił uwagę, że w leczeniu czerniaka skóry w miejsce obecnie dostępnych monoterapii (wemurafenibem i dabrafenibem) refundowane będą dwie terapie skojarzone (z zastosowaniem wemurafenib z kobimetynibem oraz dabrafenibu i trametynibu).
- Terapie skojarzone dwoma preparatami są bardziej skuteczne - powiedział wiceminister.

Z kolei kryteria kwalifikacji do programu leczenia wrodzonych zespołów autozapalnych zostały rozszerzone o wskazania off-label (czyli poza zarejestrowanym wskazaniem) postulowane przez pacjentów i ekspertów.

Tombarkiewicz zapewnił, że zmiany zaproponowane w nowej liście refundacyjnej są korzystne dla pacjentów i przez nich oczekiwane.
- Są to bardzo nowoczesne terapie, zgodne z wytycznymi europejskimi i światowymi - zapewnił.

Załącznikiem do listy refundacyjnej jest wykaz bezpłatnych leków dla seniorów, który zawiera 1167 preparatów (na poprzednim wykazie znajdowało się ich 1149). Tombarkiewicz wskazał, że na listę tę wpisano sześć preparatów przeciwjaskrowych. Zapowiedział też, że od maja 2017 roku planowana jest szeroka zmiana listy leków dla seniorów.

 

 

Zgodnie z nową listą refundacyjną tańsza będzie także znaczna część opatrunków dla chorych na pęcherzowe oddzielanie się naskórka (EB), a niektóre z nich dla pacjentów będą bezpłatne. Fundacja EB Polska wskazywała jednak, że najpopularniejszy opatrunek nadal jest drogi, a miesięczny koszt jego zakupu to ok. 2,5 tys. zł.

W poniedziałek 27 lutego 2017 roku Tombarkiewicz poinformował, że NFZ pracuje nad zmianą sposobu dostarczania plastrów poprzez utworzenie dla pacjentów z EB osobnego świadczenia finansowanego ze środków publicznych. Dystrybucja opatrunków byłaby koordynowana przez jedną lub kilka klinik.

W sumie do najnowszego obwieszczenia dodano 69 produktów: 60 do listy aptecznej, 6 do katalogu chemioterapii i 3 w ramach programów lekowych.

Pacjenci będą mniej dopłacać do 266 produktów (największa obniżka dopłaty wyniesie 76,84 zł, najmniejsza - 1 gr), a w przypadku 341 produktów dopłata wzrośnie (od 1 gr do 33,90 zł).

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu ich obowiązywania albo odmową refundacji na kolejny okres, w najnowszym obwieszczeniu nie znajdzie się 30 leków obecnych na styczniowej liście.

Nowa lista refundacyjna będzie obowiązywać od 1 marca 2017. (pap)