"Lekarz dyżurujący na wielu oddziałach – projekt wisi na RCL (Rządowe Centrum Legislacji) w konsultacjach; jest tam jeszcze, bo chciałbym poznać opinie, by móc zmodyfikować to rozporządzenie" – powiedział szef MZ.

"Ono na pewno będzie zmodyfikowane. (…) Na pewno nie może być tak, by lekarz okulista dyżurował na chirurgii i odwrotnie" - dodał.

W grudniu MZ przekazało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia, które przewiduje, że w niektórych sytuacjach lekarz będzie mógł jednocześnie pełnić dyżur na różnych oddziałach szpitala. Projekt wprowadza możliwość "zaangażowania personelu medycznego, celem właściwego ich wykorzystania, w sytuacjach nierównego natężenia realizacji świadczeń w różnych komórkach organizacyjnych świadczeniodawcy".

W projekcie zaproponowano m.in., by w szpitalach w których działają przychodnie specjalistycznej realizacja świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w trybie hospitalizacji mogła być łączona z realizacją świadczeń ambulatoryjnych "z uwzględnieniem intensywności pracy poszczególnych komórek organizacyjnych".

Ówczesny minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przekonywał, że obecne wymagania dotyczące organizacji pracy niekiedy są zbyt wygórowane. Z powodu niewystarczającej liczby lekarzy, dyrektorzy wielu szpitali mają problem z obsadą dyżurów lekarskich. W ostatnich tygodniach w niektórych placówkach problem ten wzmógł się także w efekcie protestu medyków, w ramach którego lekarze wycofują swoją zgodę na pracę powyżej 48 godz. w tygodniu. (PAP)

autorzy: Katarzyna Lechowicz-Dyl, Olga Zakolska

ktl/ ozk/ malk/