Portugalski związek zrzeszający pielęgniarki i pielęgniarzy domaga się również między innymi dodatków pieniężnych dla wyspecjalizowanego średniego personelu medycznego.

Związek, który zorganizował podobne strajki w sierpniu i wrześniu 2016, krytykuje centrolewicowy rząd premiera Antonio Costy, sprawującego władzę od listopada 2015 roku, za brak programu naprawy sytuacji w portugalskiej służbie zdrowia. (pap)

 [-OFERTA_HTML-]