Powołano 11-osobową podkomisję, która zajmie się szczegółami projektowanej ustawy - poinformował przewodniczący sejmowej komisji spraw wewnętrznych Marek Wójcik (PO).

Założenia projektu przedstawił wiceszef MSW Piotr Stachańczyk. Poinformował, że przyjęty na początku czerwca przez rząd projekt autorstwa MSW zmierza do ujednolicenia orzecznictwa lekarskiego dla funkcjonariuszy i kandydatów do służby w sześciu formacjach mundurowych: policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej.

- Służba w tych formacjach wiąże się ze stałym narażaniem życia i zdrowia oraz wymaga dużej sprawności psychofizycznej, dlatego komisje lekarskie muszą zapewnić właściwy dobór osób do zadań w tych jednostkach. Aby było to możliwe, komisje lekarskie powinny być dobrze zorganizowane, działać sprawnie i w efekcie fachowo oceniać zdolność do służby  - podkreślają autorzy projektu.

W projekcie zaproponowano nowy model funkcjonowania komisji lekarskich do oceny zdrowia funkcjonariuszy i kandydatów na funkcjonariuszy. Ma zostać stworzony dwuinstancyjny system orzecznictwa lekarskiego. Stanowić go będą rejonowe komisje lekarskie i Centralna Komisja Lekarska.

Obecnie komisje te funkcjonują w formie trójinstancyjnego modelu. Pierwszą decyzję wydaje wojewódzka komisja lekarska. Od tej decyzji można się odwołać do okręgowej komisji lekarskiej. Z kolei od decyzji okręgowej komisji lekarskiej przysługuje skarga do Centralnej Komisji Lekarskiej.

W projekcie szczegółowo opisano tryb postępowania przed komisjami lekarskimi i dokładnie przedstawiono procedurę postępowania odwoławczego prowadzonego przez CKL. (pap)

Czytaj więcej na ten temat:  Sejm zajmie się przepisami o komisjach lekarskich podległych MSW>>>