Projekt ustawy o zdrowiu publicznym zawiera regulacje, które mają poprawić stan zdrowia publicznego. Podstawą działań będzie przyjęty przez rząd dokument strategiczny dla zdrowia publicznego - Narodowy Program Zdrowia (NPZ). Pierwszy NPZ ma objąć lata 2016-2020.

Czytaj: Sejm będzie pracował nad ustawą o zdrowiu publicznym>>>

Od dłuższego czasu ożywione dyskusje wywołuje kwestia wpływu NPZ na realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP). Posłowie PiS, a także środowisko lekarskie sygnalizowali wielokrotnie, że rozwiązania zawarte w projekcie doprowadzą do wchłonięcia NPOZP przez Narodowy Program Zdrowia, co – ich zdaniem - grozi wstrzymaniem zmian w lecznictwie psychiatrycznym w Polsce.

W ubiegłym tygodniu minister zdrowia Marian Zembala zapowiedział, że NPOZP zostanie utrzymany w kolejnych latach.

Propozycję skrytykowało we wtorek Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. B. minister zdrowia Marek Balicki mówił, że przeciwko planom resortu zdrowia opowiedziała się działająca przy MZ Rada ds. Zdrowia Psychicznego, która jest za kontynuacją NPOZP w obecnym kształcie i niewyłączaniem z niego zadań dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia.


Zdrowie publiczne w Polsce>>>

Wiceminister zdrowia Beata Małecka-Libera, odpowiedzialna za przygotowanie projektu ustawy o zdrowiu publicznym, podkreślała w środę w Sejmie, że projektowana ustawa uzupełnia istniejący system opieki zdrowotnej. Jak mówiła, dotychczasowe regulacje prawne dotyczyły przede wszystkim osób chorych. "Brakowało jasnego sygnału, że profilaktyka i edukacja zdrowotna, czy też promocja zdrowia, rehabilitacja (…), i zapobieganie chorobom są ogromnym wyzwaniem i wymagają wzmocnienia" – mówiła.

Podczas posiedzenia komisji podkreśliła, że resort prowadził rozmowy ze środowiskiem psychiatrów, podczas których wspólnie zdecydowano o wprowadzeniu do projektu poprawek, które są teraz proponowane przez posłów PO. Oceniła też, że zapisanie zadań z zakresu zdrowia psychicznego zarówno w NPZ, jak i NPOZP, daje gwarancję, że będą one realizowane.

Przeciwni przeniesieniu zadań NPOZP z zakresu edukacji, profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego do NPZ byli posłowie PiS. Józefa Hrynkiewicz wskazywała, że może to spowodować, iż nadal będzie rozwijana opieka psychiatryczna prowadzona w dużych jednostkach szpitalnych zamiast w środowisku pacjenta. Małecka-Libera odpowiadała, że to właśnie ustawa o zdrowiu publicznym ma umożliwić tworzenie środowiskowych centrów opieki, o co środowisko psychiatrów zabiegało od lat.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego jest realizowany od 2011 r. i kończy się w tym roku. W 2014 r. resort zdrowia zainicjował prace analityczno-przygotowawcze nad opracowaniem kolejnej edycji NPOZP - na lata 2016-2020.

Realizacja ustawy o zdrowiu publicznym i NPZ ma pozwolić skuteczniej zapobiegać chorobom i podnosić potencjał zdrowia obywateli. Zakładane są: prowadzenie kampanii edukacyjnych, promowanie spożywania zdrowych produktów, pomoc w leczeniu uzależnień od tytoniu i alkoholu, wspieranie osób z problemami zdrowia psychicznego (depresja czy zaburzenia nerwicowe), wczesna diagnostyka chorób i rozwój badań naukowych.

Projekt ustawy zakłada utworzenie Rady do Spraw Zdrowia Publicznego - organu opiniodawczo-doradczego ministra zdrowia. Przewidziano także możliwość powołania pełnomocnika rządu ds. zdrowia publicznego.(PAP)