Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej oraz ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie wykrywania przemocy wobec dzieci przez lekarzy oraz lekarzy stomatologów.

RPD apeluje, aby wprowadzić edukację na ten temat na studiach medycznych, a także szkolić w tym zakresie lekarzy różnych specjalności. Rzecznik zwraca także uwagę na konieczność informowania o istniejących procedurach, m.in. obowiązku zgłaszania podejrzeń oraz wypełniania przez lekarzy "Niebieskiej Karty".

Michalak przekonuje, że wiele symptomów świadczących o stosowaniu przemocy wobec dziecka może być wykrytych podczas wizyty u lekarza lub lekarza dentysty. "Wyciągnięty z przyzębia włos łonowy, charakterystyczne wybroczyny, jakie powstają po uderzeniu ręką w twarz - to symptomy, które może dostrzec dentysta badający jamę ustną dziecka. Powinny go one zaalarmować" - mówił Michalak w rozmowie z PAP.

Potwierdzają to sami lekarze. "Rozumiemy, jak ważne jest zainteresowanie lekarza dentysty dzieckiem będącym ofiarą przemocy w rodzinie, tym bardziej że najczęstszą lokalizacją obrażeń związanych z przemocą u dzieci jest głowa, twarz i szyja" - powiedziała PAP wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Anna Lella.

Aby zwrócić uwagę na to zagadnienie, Michalak wspólnie z Polskim Towarzystwem Studentów Stomatologii zorganizował w sobotę we Wrocławiu międzynarodową konferencję dotyczącą roli lekarza dentysty w rozpoznawaniu objawów przemocy wobec dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania seksualnego.

Jak podkreślił, pierwszy raz o roli, jaką mogą w tej kwestii odegrać stomatolodzy, usłyszał od swych kolegów ze Skandynawii podczas Międzynarodowego Spotkania Rzeczników Praw Dziecka. Dlatego na konferencję zaprosił specjalistów ze Szwecji oraz Norwegii, gdzie system współpracy ze stomatologami działa bardzo skutecznie.

Michalak wyraził nadzieję, że uda mu się przekonać także lekarzy innych specjalizacji do włączenia się w koalicję na rzecz zwalczania przemocy wobec dzieci.

Resorty mają 30 dni, by odpowiedzieć na pismo RPD. (PAP)

akw/ pz/ gma/