Raport „Finansowanie świadczeń z zakresu radioterapii w latach 2011-2013” przygotowano na zlecenie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Jest to kolejne opracowanie ekspertów UŁ na temat finansowania leczenia onkologicznego w Polsce. W 2013 r. przedstawiono wyniki analiz dotyczących wykorzystania w naszym kraju chemioterapii.

Z najnowszego raportu wynika, że w 2013 r. NFZ zawarł umowy na zabiegi z zakresu radioterapii o wartości ponad 768 mln zł. W 2012 r. na te procedury przeznaczono ponad 749 mln zł, a w 2011 r. - ponad 671 mln zł. Wzrost tych wydatków w latach 2011-2013 przekroczył zatem 11 proc.

Według głównego autora raportu, dr Jerzego Gryglewicza z Uczelni Łazarskiego, największą dynamikę wzrostu wydatków odnotowano w umowach na realizację jednej z najnowocześniejszych metod leczenia, jaką jest tzw. teleradioterapia stereotaktyczna. W 2013 r. wartość umowy na realizację zabiegów z użyciem tej terapii wynosiła 17,9 mln zł, podczas gdy w 2011 r. nie przekraczała 5,5 mln zł.

Świadczenia z zakresu teleradioterapii stereotaktycznej zakontraktowano jednak wyłącznie w województwie mazowieckim (w wysokości właśnie 17,9 mln zł). Województwo małopolskie było natomiast jedynym regionem, w którym zakontraktowano świadczenia z zakresu teleradioterapii protonowej. Ich wartość wyniosła 1,8 mln zł.

Jeśli chodzi o wszystkie rodzaje radioterapii, to w 2013 r. umowy o największej wartości zawarto w dwóch województwach: śląskim (ponad 131 mln zł) oraz mazowieckim (ponad 120 mln zł). Z kolei umowy o najniższej wartości w tym samym roku miały placówki w województwie lubuskim (11,3 mln zł) i opolskim (10,3 mln zł).

„Wynika z tego, że nowe ośrodki radioterapii nie powinny powstawać w pobliżu silnych publicznych placówek, gdzie jest już oferowane takie leczenie, czego przykładem jest Warszawa” – stwierdza dr Gryglewicz. "Niestety, często tak nie jest" – dodaje.

Ogółem w 2012 r. świadczenia radioterapii wykonano u 69 tys. 625 pacjentów. Największą liczbę pacjentów odnotowano w województwie śląskim (13 tys. 413), następnie w mazowieckim (11 tys. 226), wielkopolskim (6857), małopolskim (4674) oraz dolnośląskim (4658). Najmniej chorych było poddanych radioterapii w województwach podlaskim (1636), lubuskim (1065) oraz opolskim (1019).

„Warto zauważyć, że zaledwie 163 pacjentów korzystało ze świadczeń w ramach radioterapii w więcej niż jednym województwie” – twierdzi dr Gryglewicz. Jego zdaniem świadczy to o tym, że chorzy na ogół przechodzą cały cykl radioterapii w jednym ośrodku, w którym rozpoczęli takie leczenie.

Świadczenia z zakresu radioterapii oferowane są we wszystkich województwach; nie ma już regionu, gdzie nie są one jeszcze wykonywane, jak na przykład przed laty było w woj. warmińsko-mazurskim. W sumie w ramach umowy z NFZ realizuje je 31 ośrodków. Najwięcej jest ich w województwach: śląskim, gdzie jest pięć takich placówek, małopolskim (cztery) oraz mazowieckim (trzy).

Największe kontrakty zawarte z NFZ na radioterapię w 2013 r. realizowały centra onkologii: w Warszawie (o wartości 92 mln zł) i w Gliwicach (88 mln zł) oraz Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu (57,5 mln zł).

Jeśli chodzi o poszczególne regiony, to umowy o największej wartości NFZ zawarł w latach 2011-2013 ze świadczeniodawcami z województw: śląskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i małopolskiego. Najniższe kontrakty uzyskały placówki w województwach: opolskim i lubuskim.

Dr Gryglewicz podkreśla, że zdecydowana większość zabiegów radioterapii wykonywana jest w ramach hospitalizacji, co dodatkowo zwiększa ich koszty. W naszym kraju średni koszt tego leczenia wraz z pobytem w szpitalu sięga prawie 13 tys. zł. Z kolei sama radioterapia (bez hospitalizacji) u jednego chorego wyceniana jest na 9,5 tys. zł.

„Częste poddawanie chorych hospitalizacji podczas zabiegów radioterapii spowodowane jest tym, że koszty związane z realizacją radioterapii w warunkach ambulatoryjnych wynoszą 0 zł, ponieważ zerowa jest wartość punktowa określona w katalogu NFZ” – podkreśla specjalista.

Jego zdaniem, konieczne jest zmiana wyceny kontraktowania zabiegów radioterapii, by więcej z nich było wykonywanych w warunkach laboratoryjnych. To najważniejszy wniosek raportu. „Każdy dzień pobytu chorego w szpitalu kosztuje około 400 zł, nie licząc tego, ile NFZ płaci za wykonywane w tym czasie zabiegi. Obecnie każdy pacjent poddawany radioterapii przebywa w szpitali średnio 9 dni” – podkreśla dr Gryglewicz. (PAP)