Komisja Europejska wystosowała wezwanie do wyrażania zainteresowania utworzeniem sieci. Każda grupa reprezentująca co najmniej 10 ośrodków z co najmniej 8 krajów może wspólnie odpowiedzieć na to wezwanie, proponując utworzenie sieci w określonym obszarze eksperckim.

Europejskie sieci referencyjne (ERN – European Reference Network) mają skupiać świadczeniodawców i centra wiedzy w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie chorób rzadkich oraz o złożonym charakterze. Mają opierać się na dobrowolnym udziale członków. Ich powstanie przewiduje dyrektywa ws. stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej z 2011 roku.

Jak podał Terol, składanie wniosków odbędzie się dwóch turach. Pragnący się ubiegać o status sieci oraz o dofinansowanie - muszą przestawić wniosek w pierwszym etapie naboru, który potrwa od 16 marca do 21 czerwca 2016. Wnioskodawcy chcący tylko utworzyć sieć muszą złożyć wniosek w drugim etapie, który potrwa od 23 czerwca do 22 lipca 2016. Uruchomienia pierwszych sieci można się spodziewać jeszcze w 2016 roku.

Na 7 kwietnia 2016 w Brukseli zaplanowano konferencję informacyjną dla zainteresowanych. Chętni już mogą się rejestrować, wydarzenie będzie też transmitowane w internecie.

Podczas lutowego Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach do tworzenia sieci zachęcali komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis oraz minister zdrowia RP Konstanty Radziwiłł. Andriukaitis ocenił, że ERN „to konkretny i jasny przykład unijnej wartości dodanej współpracy między państwami członkowskimi – poprawiającej efektywność i dostępność wysoce wyspecjalizowanej opieki zdrowotnej”.

Minister Radziwiłł mówił z kolei, że beneficjentami tego przedsięwzięcia będą przede wszystkim pacjenci chorujący na choroby rzadkie. Ośrodki tworzące sieć będą mogły bowiem korzystać nawzajem ze swojego doświadczenia i prowadzić wspólne badania naukowe wraz innymi ośrodkami z innych państw. (pap)

Dowiedz się więcej ze szkolenia
Odpowiedzialność podmiotu leczniczego a formy współpracy z personelem medycznym - SZKOLENIE


rzetelna i aktualna wiedza