12 lipca 2012 r. w centrum prasowym PAP w Warszawie odbyła się konferencja prasowa „Samorząd aptekarski zastrasza aptekarzy”, zorganizowana przez Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET. Obecni byli na niej przedstawiciele samorządu aptekarskiego: wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Jędrzejczak, sekretarz NRA Tadeusz Bąbelek i prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie Alina Fornal.

W informacji prasowej PKPP Lewiatan z 12 lipca 2012 r., rozdawanej uczestnikom konferencji, można było przeczytać: „Samorząd aptekarski utrudnia pracę aptekarzy, ogranicza swobodę działalności gospodarczej i prawo wykonywania zawodu farmaceuty. (…) O zastraszaniu aptekarzy mogą świadczyć działania niektórych organów samorządu aptekarskiego, które w sposób nieformalny wywierają naciski na farmaceutów (…)”.

Samorząd aptekarski nie zgadza się z powyższymi zarzutami, stawianymi przez organizatorów konferencji. Samorząd zawodowy aptekarzy sprawuje uregulowaną ustawowo pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu farmaceuty, mając na uwadze ochronę interesu publicznego, a przede wszystkim dobro pacjenta. W kontekście wspomnianych zarzutów należy zauważyć, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 22 maja 2001 r., samorząd zawodowy ma nie tyle eliminować czy niwelować partykularne interesy osób wykonujących zawód zaufania publicznego, ile zmierzać do ich uzgodnienia z interesem publicznym przez samych zainteresowanych. Trybunał wskazał, że może to pociągać konieczność wprowadzenia różnych ograniczeń zarówno w zakresie wolności wykonywania zawodu, jak i wolności podejmowania działalności gospodarczej, jeżeli z działalnością taką wykonywanie zawodu miałoby się wiązać.

Naczelna Izba Aptekarska uważa, że organizowanie konferencji prasowej pod hasłem „Samorząd aptekarski zastrasza aptekarzy” godzi w dobre imię samorządu aptekarskiego, zwłaszcza, że żadne ze wskazanych przez organizatorów działań samorządu nie zostało uznane w przewidzianym ustawowo trybie za niezgodne z prawem.

Źródło: www.nia.org.pl