Kontrola dotyczyła czterech Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – szpitala w Hrubieszowie oraz gminnych ośrodków zdrowia w Woli Uhruskiej, Puchaczowie i Trawnikach.

Według CBA dyrektorzy tych placówek naruszyli przepisy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. „Będąc dyrektorami ZOZ-ów prowadzili jednocześnie działalność gospodarczą – indywidualne praktyki lekarskie” - powiedział rzecznik prasowy CBA Jacek Dobrzyński.

CBA skierowało do organów założycielskich dla kontrolowanych placówek - wójtów gmin Wola Uhruska, Puchaczów i Trawniki oraz do starosty Hrubieszowa – wnioski o odwołanie dyrektorów z zajmowanych stanowisk.

Jak wyjaśnił Dobrzyński dyrektorom nie grożą żadne sankcje karne. „To nie jest przestępstwo korupcyjne, tylko złamanie ustawy antykorupcyjnej, czego konsekwencją jest odwołanie ze stanowiska” - zaznaczył rzecznik.

To kolejna kontrola CBA przeprowadzona w publicznych placówkach służby zdrowia w Lubelskiem zakończona skierowaniem wniosków o odwołanie dyrektorów. W marcu na wniosek CBA samorządy wszczęły procedury odwołania ze stanowisk pięciu dyrektorów ZOZ-ów na Lubelszczyźnie - w Dęblinie, Żyrzynie, Baranowie, Kurowie i Bychawie. Kontrola CBA wykazała, że dyrektorzy ci w podobny sposób złamali ustawę antykorupcyjną – pełniąc funkcje dyrektorów publicznych placówek jednocześnie prowadzili indywidualną praktykę lekarską. (PAP)