Dzięki realizacji tej inwestycji ośrodek mógł pozyskać kolejny akcelerator do napromieniania. Szpital posiada już sześć tego typu urządzeń. Siódme będzie najnowocześniejsze. Nowy aparat umożliwi między innymi dokonywanie przeszczepów allogenicznych, czyli od dawców niespokrewnionych.

Ministerstwo Zdrowia co roku dedykuje dla tego ośrodka jeden nowoczesny aparat do naświetleń. Warunkiem jest jednak udział własny i posiadanie miejsca, gdzie można taki aparat usytuować.  Konstrukcja ścian bunkra oraz specjalne osłony i drzwi mają zapewnić pacjentom i personelowi szpitala ochronę przed promieniowaniem.

Leczenie w nowym obiekcie szpitala Kopernika ma się rozpocząć za sześć miesięcy. Po zakończeniu inwestycji w województwie łódzkim liczba chorych poddanych radioterapii ma wzrosnąć z około 3,5 tys. do 6 tys. rocznie. (mo/pap)