Wysłany w piątek 26 lutego 2016 roku list został podpisany przez Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy oraz Porozumienie Rezydentów OZZL.

Młodzi lekarze, odbywający szkolenie specjalizacyjne, apelują, by w przygotowywanym przez Ministerstwo Zdrowia rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty znalazł się przepis podwyższający pensje lekarza rezydenta.

- Chociaż zawiera on oczekiwane przez lekarzy przywrócenie stażu podyplomowego dla absolwentów studiów lekarskich, inne ważne problemy i postulaty zgłaszane przez lekarzy zostały zupełnie pominięte – wskazano w liście.

Takim ważnym problemem, jak podkreślono, jest właśnie niskie wynagrodzenie dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury.

- Zwracamy się w tej sprawie do Pani premier, a nie do Ministra Zdrowia, bo wiemy, że podwyżka płac lekarzy rezydentów oznacza większe wydatki z budżetu państwa, o których musi zdecydować cały rząd - napisali autorzy listu.

Wynagrodzenie lekarza rezydenta jest regulowane w art. 16j. ust.3 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Wynosi ono obecnie "70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok".

 
Odpowiedzialność podmiotu leczniczego a formy współpracy z personelem medycznym - SZKOLENIE


rzetelna i aktualna wiedza

 

W ocenie OZZL jest to wysokość nieadekwatna do wykształcenia lekarzy rezydentów, wykonywanej przez nich pracy, wielkiej odpowiedzialności, jaką ponoszą, a także do kosztów, które są zmuszeni ponieść w trakcie szkolenia.

- Niskie zarobki zmuszają rezydentów do pracy ponad siły, co obniża jakość szkolenia i odstręcza od zdobywania specjalizacji. Skutek jest taki, że 70 procent absolwentów studiów medycznych myśli o emigracji – wskazano w liście.

Lekarze rezydenci poprosili też premier Szydło o spotkanie w sprawie ich wynagrodzeń.(pap)