W nowoczesnym obiekcie wybudowanym ze środków WPR stacjonują dwa podstawowe zespoły działające w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wyjeżdżają z tego miejsca do interwencji w Piotrowicach, Kostuchnie, Panewnikach, Podlesiu, Ochojcu, Zarzeczu, Ligocie i Brynowie. Blisko stamtąd do tzw. Trasy Murckowskiej, gdzie często dochodzi do poważnych wypadków drogowych.

- Nowa lokalizacja wynika z analizy ilości dojazdów oraz czasu dotarcia do pacjenta. Wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców południowych rejonów Katowic – powiedział podczas uroczystości otwarcia stacji dyrektor WPR Artur Borowicz.

Obiekt powstał na działce, którą w październiku 2011 roku miasto Katowice oddało WPR w użytkowanie wieczyste na 40 lat. Inwestycję rozpoczęto we wrześniu 2013 roku, zakończono w czerwcu 2014 roku.

Południowe dzielnice Katowic to obszar, w którym przybywa mieszkańców. Rozwija się budownictwo mieszkaniowe, powstają firmy oraz budynki użyteczności publicznej.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach jest największą strukturą pogotowia ratunkowego w kraju. Obsługuje blisko 3 mln mieszkańców centralnej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. WPR w Katowicach zatrudnia blisko 1600 osób. Dysponuje 72 karetkami funkcjonującymi w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego i kilkunastoma spoza tego systemu.(pap)