15 mld zł - do wytworzenia takiego PKB przyczynia się w Polsce sektor produkujący leki i wyroby medyczne. Wartość ta może się zmniejszyć, jeśli nie zmieni się podejście do przemysłu farmaceutycznego.

W najnowszym raporcie "Analiza symulacyjna długookresowych skutków polityki refundacyjnej w Polsce" eksperci DeLab UW wyliczyli, że polska gospodarka nie odczuła jeszcze wszystkich negatywnych skutków obniżek cen leków refundowanych z poprzednich lat, nie mówiąc już o tych, które pojawiają się na horyzoncie.

Czytaj: Ministerstwo Zdrowia: budżet na refundację wzrósł o 603 mln zł >>>

Dalsze obniżki cen leków refundowanych "mogą doprowadzić do szybkiego załamania się krajowego przemysłu farmaceutycznego" - ostrzegają autorzy raportu.

Z danych firmy badawczej Sequence wynika, że w latach 2012-14 straty krajowych firm generycznych na refundacji wyniosły 513 mln zł. Spadły również inwestycje, co, według autorów raportu, długofalowo przekłada się na spadek eksportu, a wzrost importochłonności (ilość środków importowanych potrzebnych do produkcji jakiegoś wyrobu). (pap)

 

LEX Apteka to jedyny na rynku elektroniczny serwis dla właścicieli i kierowników aptek, który odpowiada na najważniejsze pytania z zakresu prawa farmaceutycznego dotyczącego aptek, prawa pracy w aptekach, marketingu i zarządzania, rynku leków oraz praw i ochrony klientów aptek. Serwis zapewni każdemu farmaceucie codzienny dostęp do czytelnych i jasnych informacji i interpretacji prawa między innymi z zakresu: zasad wydawania recept, dystrybucji leków, sposobów na zwiększenie sprzedaży w aptece, narzędzi marketingowo – reklamowych oraz sprzedażowych jakie można wykorzystywać w aptece. 

 Więcej informacji: www.lex.produkty.pl