Chodzi o dyrektorów Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią w Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie) i szpitala w Knyszynie (woj.podlaskie) oraz prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pieniężnie (Warmińsko-mazurskie).

Rzecznik prasowy CBA Jacek Dobrzyński poinformował, że Biuro skierowało już wnioski o odwołanie z zajmowanych stanowisk dyrektorów tych placówek.

Złamanie ustawy antykorupcyjnej przez dyrektorów szpitali polegało na tym, że oprócz kierowania zakładami opieki zdrowotnej prowadzili jednocześnie działalność gospodarczą, z której uzyskiwali dodatkowy dochód. W przypadku dyrektor knyszyńskiego szpitala postępowanie obejmowało lata 2007-2011, a dyrektora elbląskiego szpitala lata 2011-2012.

Dyrektor szpitala w Elblągu odmówił rozmowy, w tym odpowiedzi na pytania jakiego rodzaju działalność gospodarczą prowadził. Biuro prasowe Urzędu Miasta Elbląga poinformowało, że prezydent miasta Grzegorz Nowaczyk wie już o wynikach kontroli CBA. Nie udzielono odpowiedzi na pytanie, czy Nowaczyk podjął już kroki zmierzające do odwołania dyrektora szpitala..

Rzecznik CBA w przesłanym komunikacie przypomniał, że ustawa antykorupcyjna zabrania łączenia stanowisk publicznych z byciem m.in. członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego, czy zatrudnienia w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność. (PAP)