Jak podało w piątek 8 września 2017 roku biuro prasowe Urzędu Miasta, podczas ostatniej sesji radni przyjęli kilka uchwał w sprawie kontynuacji miejskich programów zdrowotnych. Zdecydowali między innymi, że w latach 2018 – 2020 będzie kontynuowany program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

Jak argumentowano, decyzja taka wynika z dużego zapotrzebowania mieszkańców na takie świadczenia. W czasie realizacji programu w mieście, po zastosowaniu procedury in vitro urodziło się już 23 dzieci. W obecnej edycji do udziału w programie zgłosiło się 47 par. Według danych z połowy sierpnia 2017, przeprowadzono 16 procedur, a 9 zakończyło się pomyślnie.

Wśród innych przyjętych programów zdrowotnych znalazły się między innymi programy dotyczące wczesnego wykrywania cukrzycy, profilaktyki stomatologicznej i korekcji wad postawy wśród uczniów czy ochrony zdrowia psychicznego.

W 2018 roku będzie kontynuowany program szczepień dzieci przeciwko pneumokokom. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, wszystkie dzieci urodzone po 1 stycznia 2017 roku są obowiązkowo szczepione przeciwko pneumokokom. Miejski program pozwala bezpłatnie zaszczepić dzieci z roczników 2015 i 2016, które nie kwalifikują się do niego w ramach nowego kalendarza szczepień obowiązkowych. W ubiegłych latach z programu skorzystało 2723 dzieci, w tym roku planowane jest zaszczepienie 695 dzieci.

Kontynuowany w latach 2018-2022 będzie też program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej częstochowskich seniorów. Podobnie jak w przypadku programu leczenia niepłodności, o jego kontynuacji przesądziło duże zainteresowanie – w latach 2013-2016 z zabiegów rehabilitacyjnych skorzystało 2835 osób, a w tym roku skorzysta z nich – według planów – 740 osób. Program obejmie mieszkańców i mieszkanki powyżej 65. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rusza nowy „Program wczesnego wykrywania cukrzycy typu II u mieszkańców miasta Częstochowy z zespołem metabolicznym na lata 2017-2021”. Ma on podnieść świadomość w zakresie wczesnego rozpoznania zespołu metabolicznego i cukrzycy. Beneficjentami programu będą osoby w wieku od 40 do 60 lat, z wykrytymi przynajmniej 2 elementami zespołu metabolicznego. Pacjenci z wykrytą cukrzycą skierowani zostaną do dalszego leczenia w ramach NFZ, a ci ze zdiagnozowanymi elementami zespołu metabolicznego dowiedzą się, jak zapobiegać rozwojowi cukrzycy.

Nowością jest też program „Profilaktyka stomatologiczna dla uczniów klas II szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy w zakresie zapobiegania próchnicy zębów na lata 2017 – 2021”. Jego celem jest obniżenie częstotliwości występowania próchnicy – jednej z najczęstszych chorób cywilizacyjnych. Program obejmie spotkania edukacyjne dotyczące prawidłowej higieny jamy ustnej, odpowiedniego odżywiania, roli okresowych badań stomatologicznych, dzieci przejdą badania diagnostyczne oraz lakowanie bruzd zębowych.

 [-OFERTA_HTML-]

Władze Częstochowy zdecydowały się też sfinansować „Program korekcji wad postawy dla uczniów klas III, IV szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy na lata 2017-2021”. Ma on zmniejszyć częstość występowania wad postawy u dzieci, zakłada sfinansowanie ortopedycznych badań przesiewowych w kierunku wykrycia wad postawy i organizację spotkań edukacyjnych. Powstanie broszura zawierająca propozycję ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci z wykrytymi wadami.

Częstochowa finansuje zabiegi in vitro już piąty rok. Była pierwszym miastem w Polsce, które wprowadziło takie rozwiązanie. O dofinansowanie zabiegu mogą się starać małżeństwa i związki partnerskie z Częstochowy, które spełniają też dodatkowe kryteria, między innymi wiek kobiety od 20 do 40 lat, a w uzasadnionych medycznie przypadkach - do 42 lat.

Uczestnikom programu przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5 tys. zł pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury. Pozostałe koszty procedury ponoszą pacjenci.(pap)