Dyrektor Centrum Onkologii Krzysztof Warzocha poinformował na piątkowym briefingu, że jego placówka podpisała kontrakt na przyszły rok na poziomie roku 2014. Zaznaczył, że kwota dotycząca realizacji pakietu onkologicznego jest "otwarta", bo - po spełnieniu określonych warunków, między innymi krótkiego czasu diagnostyki - świadczenia nie będą limitowane.

Podkreślił, że Centrum nie spodziewa się nagłego zwiększenia liczby pacjentów.
- Nie mamy do czynienia z eksplozją epidemiologiczną dotyczącą nowych zachorowań, w związku z czym spodziewamy się liczby pacjentów mniej więcej na tym samym poziomie, co w latach poprzednich - powiedział.

 

Warzocha podkreślił, że Centrum Onkologii podpisało dotychczas z kilkunastoma innymi placówkami porozumienia o wzajemnym wykonywaniu świadczeń onkologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia.

- Do tej pory byliśmy dla siebie konkurentami, a mam nadzieję - i o tym świadczą te listy intencyjne podpisywane w ostatnich tygodniach - że będziemy ze sobą współpracować na rzecz pacjentów z chorobami nowotworowymi - powiedział.

Pytany o to, czy wejście pakietu onkologicznego w życie już 1 stycznia 2015 roku nie spowoduje chaosu w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia, czego obawia się Naczelna Rada Lekarska, dyrektor Centrum powiedział: "Kiedy ktoś pyta mnie o to, czy będzie chaos, to ja mam zasadnicze pytanie na to pytanie: a jak jest dzisiaj? Czy dzisiaj jest wszystko kontrolowane w sposób właściwy? Otóż nie" - powiedział.

Czytaj: Śląski samorząd lekarski chce wstrzymania pakietu onkologicznego >>>

Dodał, że jak każdy dyrektor dużej, wielodyscyplinarnej placówki onkologicznej ma obawy, ale - jak podkreślił - Centrum starało się wykorzystać ostatnie miesiące na przygotowanie się do nowych wyzwań.

Zastępczyni dyrektora Centrum Onkologii ds. lecznictwa Beata Jagielska zapewniła, że w ostatnim czasie unowocześniony został sprzęt niezbędny do tego, by prawidłowo zadziałał system elektroniczny na potrzeby pakietu, między innymi serwery komputerowe.

Dodała, że usprawnić udało się wypełnianie karty pacjenta onkologicznego - znaczna jej część będzie wypełniana elektronicznie. Zmiany zostały wprowadzone też w rejestracji - jest tam więcej osób obsługujących pacjentów. Na terenie przychodni powołani zostali też koordynatorzy, którzy będą bezpośrednio pomagać pacjentom w poruszaniu się w warunkach funkcjonowania nowych rozwiązań. Wielodyscyplinarnie, na różnych oddziałach, szkoleni są rezydenci Centrum.

Czytaj: Szybka terapia onkologiczna: testowe wystawianie karty leczenia >>>

Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i pełnomocnik dyrektora Centrum Onkologii ds. kształcenia podyplomowego profesor Maciej Krzakowski poinformował, że Centrum, w ramach pilotażu zleconego przez ministra zdrowia, przeszkoliło dotychczas okoo 1500 lekarzy rodzinnych w zakresie wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych.

W jego ocenie newralgicznym punktem pakietu onkologicznego jest zapewnienie właściwego poziomu finansowania.

Podkreślił, że często zapomina się, że główną ideą pakietu onkologicznego jest podniesienie jakości opieki nad pacjentami onkologicznymi. Służyć temu mają konsylia lekarskie, które będą podejmować decyzje dotyczące diagnostyki i dalszego postępowania z pacjentem.

W myśl przepisów, które mają wejść w życie od początku przyszłego roku, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) będą mieli poszerzony katalog badań diagnostycznych, które mogą zlecić po to, aby szybciej wykrywać choroby nowotworowe. Lekarze POZ mają się wykazać większą czujnością onkologiczną i zakładać pacjentom z podejrzeniem nowotworu Karty Pacjenta Onkologicznego, uprawniające ich do szybkiej ścieżki diagnostyki i terapii onkologicznej bez limitów. Po zakończeniu leczenia onkologicznego pacjenci mają wracać pod opiekę lekarzy POZ.

Czytaj: Pakiet onkologiczny: nakłady na POZ wzrosną o 800 mln zł >>>

Podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej w Warszawie minister zdrowia Bartosz Arłukowicz poinformował, że na to, by lekarze wypisywali pacjentom kartę szybkiej diagnostyki onkologicznej, przeznaczone zostanie 80 mln zł. Średnio lekarz za wystawienie takiej karty otrzyma 50 zł.

W czwartek 18 grudnia 2014 na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia Arłukowicz podkreślił, że będzie zdeterminowany, aby wprowadzić pakiet onkologiczny. Poinformował, że umowy z NFZ na 2015 rok podpisały m.in. wszystkie centra onkologii w Polsce. W zakresie chemioterapii zakontraktowanych na 2015 rok jest 99,52 procent świadczeń, a w radioterapii - 100 procent

O odłożenie wejścia przepisów pakietu onkologicznego w życie apelowała między innymi  Naczelna Rada Lekarska, która obawia się, że grozi to destabilizacją całego systemu ochrony zdrowia. W podobnym tonie na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia wypowiadali się w tym tygodniu przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Kolegium Lekarzy Rodzinnych i Porozumienia Zielonogórskiego. (pap)