O tych działaniach mówił podczas uroczystej inauguracji nowy rektor uczelni profesor Adam Krętowski, który rozpoczął urzędowanie z początkiem września 2016.
 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest jedną z najlepszych polskich uczelni medycznych. Poszczególne wydziały uczelni mają najwyższe kategorie A bądź A+, uczelnia ma także status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). W tegorocznej sesji Lekarskiego Egzaminu Końcowego absolwenci kierunku lekarskiego białostockiej uczelni zajęli pierwsze miejsce w Polsce, a trzecie w Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym. 

O najwyższej w Polsce jakości kształcenia lekarzy na UMB mówił również obecny na uroczystości wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas. Deklarował, że ministerstwo "zrobi wszystko, aby ten potencjał został zachowany" i dalej rozwijany.
- Żebyśmy nie zmarnowali tego, co państwo prezentujecie. Nie ma lepszych drożdży dla rozwoju województwa niż uczelnia medyczna - mówił Pinkas. 

  [-OFERTA_HTML-]Naukę na pierwszym roku studiów na UMB rozpoczęło około 1,5 tysiąca osób. Krętowski powiedział, że o 15 procent więcej osób można było przyjąć na kierunek lekarski. 70 osób z różnych krajów rozpoczęło także studia w języku angielskim. 
Naukowcy z UMB realizują obecnie 33 granty naukowe dofinansowane z różnych programów ze środków krajowych oraz pięć z pieniędzy z programu Strategmed, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Rektor Krętowski mówił, że uczelnia cały czas szuka źródeł finansowania swoich projektów badawczych, współpracuje z przedsiębiorcami, chce też dalej stawiać na "umiędzynarodowienie". 

Rektor poinformował, że na koniec 2017 roku będzie gotowe budowane obecnie Centrum Symulacji Medycznych, które będzie służyć studentom do szerokiej dydaktyki. 21 mln zł na tę inwestycję pochodzi z funduszy UE, 8 mln zł dołożyła uczelnia z własnych środków. 

Trwa modernizacja starej części Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, największego i najbardziej specjalistycznego szpitala w regionie. Prace przeciągną się do początku 2018 roku - zapowiedział rektor. Profesor Krętowski mówił również, że uczelnia zabiega o pieniądze - 29 mln zł - na budowę Kliniki Psychiatrii tego szpitala. Jednym z głównych celów, który uczelnia chciałaby również zrealizować, jest utworzenie w szpitalu Centrum Psychogeriatrii. 

Uczelnia stawia także na unikalny projekt badań populacyjnych "Białystok Plus", który ma być realizowany także w oparciu o zapowiadane inwestycje infrastrukturalne, które uczelnia chce zrealizować z Kontraktu Terytorialnego województwa podlaskiego z rządem. Za 197 mln zł ma powstać Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Personalizowanej - jak powiedział rektor - "z łącznym budżetem" 197 mln zł. Mają powstać nowe jednostki naukowe: ośrodek badań populacyjnych i telemedycyny, centrum medycyny regeneracyjnej, laboratorium produkcji radiofarmaceutyków m.in. do centrum cyklotronowego, centrum przeciwdziałania zdrowotnym skutkom starzenia - mówił rektor. 

We współpracy finansowej z przedsiębiorcami ma powstać natomiast centrum nutraceutyczne, jedynego w Europie środkowo-wschodniej laboratorium sekwencjonowania genomu oraz biobanku onkologicznego. 

Rektor Adam Krętowski powiedział również, że uczelnia liczy na dofinansowanie przez Komisję Europejską powstania "Europejskiego Centrum Doskonałości PolOnic", które będzie się zajmować nowatorskimi terapiami chorób cywilizacyjnych. Projekt został wysoko sklasyfikowany w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i zakwalifikowany do dalszej oceny w unijnym programie Horyzont 2020. 

Uniwersytet Medyczny chce też wspierać młodych naukowców. Trwają prace nad koncepcją programu Grant Plus, który ma temu służyć. Chodzi o mobilizowanie naukowców w staraniach o granty. Szczegóły nie są jeszcze znane.(pap)