"Ankieta oceny stanu odżywienia organizmu pacjentów onkologicznych” ma być wsparciem w ocenie stanu zdrowia chorego. Jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.

Szymon Chrostowski podkreśla, że nie będzie wykorzystywana do oceny pracy lekarzy i placówek medycznych. Ma jedynie przyczynić się do poprawy stanu zdrowia chorych, którzy z powodu nasilenia się choroby i zastosowanego leczenia często odczuwają brak apetytu i chudną, co z kolei może pogorszyć ich rokowania.

Dr hab. Stanisław Kłęk z PTŻPiD przyznaje, że wciąż pokutuje przekonanie, iż chorego trzeba głodzić, bo raka najlepiej jest zagłodzić.
- Efekt takiego postępowania jest wręcz odwrotny – szanse na wyleczenie chorego są wtedy znacznie mniejsze – dodaje. 

Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, profesor Jacek Fijuth podkreśla, że ocena stanu odżywienia chorego na nowotwór decyduje w niektórych rodzajach tej choroby o intensywności leczenia, bądź wręcz warunkuje przeprowadzenie radykalnej terapii przeciwnowotworowej.

- Ankieta Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych w codziennej praktyce lekarskiej może zatem stać się cennym źródłem informacji o jednym z najistotniejszych parametrów skutecznego leczenia przeciwnowotworowego – dodaje specjalista.

Według dra Kłęka, na oddziałach onkologicznych w stanie niedożywienia może być 20 procent chorych na raka jelita grubego, 46 procent z rakiem żołądka, 63 procent z rakiem trzustki oraz 80 procent cierpiących na raka przełyku. Jego zdaniem, 20 procent chorych na nowotwory złośliwe umiera nie tyle z przebiegu samej choroby, co z niedożywienia.

Głodówka powoduje osłabienie, a nawet wyniszczenie organizmu, a wtedy trudniej jest walczyć z chorobą, czasami trzeba nawet przerwać leczenie. Chory, który stracił 40 procent masy ciała, nie nadaje się do chemioterapii. Niedożywieni pacjenci są również bardziej narażeni na powikłania – dłużej goją się u nich rany pooperacyjne.

Pacjent podczas wizyty u onkologa powinien otrzymać ankietę i wypełnić ją w domu, a potem przedstawić ją podczas kolejnej wizyty. Można ją wypełnić również on-line na stronie www.ankieta.nutriciaoncology.pl. Po wypełnieniu formularza, wynik zostaje przesłany drogą mailową.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w stanie odżywienia chorego, lekarz będzie mógł zlecić odpowiednie żywienie.

Czytaj także: Program dla pacjentów zagrożonych niedożywieniem przynosi efekty >>>

U niedożywionych chorych najczęściej stosowana jest uzupełniająca dieta doustna, najlepiej przy zastosowaniu specjalnych preparatów. Dopiero, jeśli nie daje ona pożądanego efektu, zalecane jest żywienie dojelitowe (poprzez tzw. zgłębnik lub przetokę odżywczą) lub pozajelitowe (za pośrednictwem kaniul założonych do żył centralnych lub obwodowych).

Do żywienia leczniczego kwalifikują się chorzy, którzy w ciągu 3-6 miesięcy stracili 10-15 procent masy ciała, bądź wówczas, gdy ich wskaźnik BMI spadł poniżej 23,5 punktów. U chorych ze wskaźnikiem poniżej 17 punktów leczenie żywieniowe jest już bezwzględnie konieczne. (pap)