Prezydent Łodzi wraz z wiceministrem kultury Pawłem Lewandowskim, a także ekspertem ds. urbanistyki Francis Nordemannem prezentują w wystąpieniu w siedzibie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) na 161. sesji Międzynarodowego Biura Wystaw (BIE) kandydaturę Łodzi do organizacji International Expo 2022.

Wcześniej swoje kandydatury zaprezentowały Stany Zjednoczone (Minneapolis) i Argentyna (Buenos Aires). We wtorek wszystkie trzy kraje otrzymały pozytywną ocenę przygotowania do organizacji Expo. Wcześniej Minneapolis otrzymało negatywną rekomendację misji ewaluacyjnej BIE, a we wtorek przeszło jednym głosem.

"Miasta to my! Bez nas by nie istniały. To żywe organizmy reagujące na zachowania ich mieszkańców. Dzięki nam mają dusze, błyszczą, gdy o nie dbamy, gasną, gdy zostawiamy je same sobie. Miasta to nasz dom, w którym nie jesteśmy sami. Dlatego to, jak z nimi postępujemy, wpływa też na innych" - podkreśliła Zdanowska.

Jak mówiła, Łódź "nie zawsze była tak pełna energii i uśmiechu jak dzisiaj". "Były czasy, kiedy Łódź była smutna, opuszczona i bezradna. Mieszkańcy przestali traktować Łódź jak swój dom. Żyliśmy w mieście, a jednak jakby obok" - zwróciła uwagę Zdanowska.

"Zmiana ustroju i upadek przemysłu lekkiego z dnia na dzień pozbawiły mieszkańców nie tylko pracy, ale co gorsza perspektyw. Miasto dla niektórych stało się przekleństwem. Umierające miasto to jeden z najsmutniejszych obrazów na świecie. Dobrze znany na mniejszą lub większą skalę na każdym kontynencie, w każdym, nawet najlepiej rozwiniętym państwie" - wyjaśniła prezydent Łodzi.

Zdanowska podkreśliła, że łodzianie postanowili jednak "swój dom gruntownie wyremontować". "Dziś moje miasto to kwintesencja społeczeństwa obywatelskiego. Razem decydujemy o wydawanych pieniądzach, rozmawiamy o każdej inwestycji. Zapał łodzian doceniają inwestorzy, tworząc nowe miejsca pracy, a doskonale skomunikowana Łódź przestała tracić mieszkańców. Łódź odzyskuje swoją duszę, a całe miasto przechodzi gruntowną przemianę" - mówiła.

"Jesteśmy gotowi pochwalić się swoimi doświadczeniami przed wami i jednocześnie otwarci na wasze sugestie. Chcemy zmieniać nasze miasta dla nas nie tylko w 2022 roku, ale już dziś" - zaznaczyła prezydent Łodzi.

Dodała, że Łódź budowały cztery różne kultury, a ich współpraca stworzyła prawdziwe imperium. "Magnes przyciągający tysiące nowych mieszkańców. Niezależnie od kultury, religii, narodowości. Ta wymiana doświadczeń dała Łodzi życie. To dlatego dzisiaj tak bardzo czeka na was i chce poznawać wasze historie, historie waszych miast" - podkreśliła.

Wystawa w Łodzi ma się odbywać od czerwca do września 2022 r. Tematem przewodnim wystawy ma być rewitalizacja miast, jako warunek rozwoju aglomeracji na świecie. Zgodnie z projektem wystawa zorganizowana zostanie na obszarze niemal 27 ha tzw. Nowego Centrum Łodzi (NCŁ). Samo NCŁ to największy program urbanistyczny i rewitalizacyjny w historii miasta, obejmujący ok. 100 ha w ścisłym centrum.

Wyjątkowość Expo 2022 w Łodzi polegać ma na tym, że wystawa nie będzie budowana od podstaw na obrzeżach miasta, lecz powstanie w ścisłym jego centrum. Władze Łodzi zakładają, że tylko ok. 30 proc. obiektów wzniesionych na potrzeby Expo ma mieć charakter tymczasowy – większość pawilonów, apartamentów dla obsługi czy infrastruktury związanej z bezpieczeństwem i spędzaniem wolnego czasu po zakończeniu Expo stosunkowo niedużym kosztem ma być przekształcona na biura, mieszkania, punkty o charakterze usługowym czy handlowym. Ich komercjalizacją zajmie się specjalnie powołana spółka.

Na terenie NCŁ działa już dworzec Łódź Fabryczna z węzłem multimodalnym. W jego sąsiedztwie znajduje się zrewitalizowana elektrociepłownia EC1, w której uruchomiono m.in. najnowocześniejsze w Polsce planetarium oraz Narodowe Centrum Kultury Filmowej. Powstają też wielkopowierzchniowe budynki komercyjne, m.in. Nowa Fabryczna oraz Brama Miasta.

Głosowanie BIE w sprawie przyznania Polsce prawa do organizacji Expo 2022 w Łodzi zaplanowano na listopad 2017 r.

International Expo, czyli tzw. małe Expo, są organizowane co pięć lat pomiędzy światowymi edycjami wystaw i mają tematykę ograniczoną do jednego konkretnego problemu. W przypadku Łodzi na temat wystawy wybrano rewitalizację obszarów miejskich.

Jeśli Łódź zdobędzie prawo do organizacji Expo, w czasie trzech miesięcy trwania wystawy miasto może odwiedzić nawet 8 mln zwiedzających. Zdaniem władz, możliwość zaprezentowania się Polski na Expo będzie czynnikiem rozwojowym, nie tylko dla Łodzi i całego kraju, ale nawet dla Europy Środkowo-Wschodniej.

 (PAP)