Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego organizuje inaugurację sezonu kulturalnego co roku w innej jednostce. Przed rokiem była to nowo zbudowana filharmonia, w tym roku - dom kultury w Lidzbarku Warmińskim.

Podczas inauguracji sezonu władze regionu poinformowały, że mimo kryzysu placówki kultury otrzymają w budżecie na 2013 rok tyle samo pieniędzy co przed rokiem, tj. 50 mln zł. Samorząd regionalny opiekuje się 12 placówkami kultury m.in. teatrami w Olsztynie i Elblągu, filharmonią oraz Muzeum Warmii i Mazur.

W czasie uroczystości doszło także do symbolicznego przekazania bogatego księgozbioru bibliofila, dziennikarza i regionalisty Władysława Ogrodzińskiego przyzamkowej bibliotece w Lidzbarku. Ogrodziński zmarł na początku roku, a że był honorowym obywatelem Lidzbarka zgodnie z jego wolą to tego miasteczka ma trafić jego księgozbiór. (PAP)

jwo/ abe/