Od 1 stycznia 2019 r. upoważniająca do wielu zniżek Karta Dużej Rodziny przysługuje tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w projekcie budżetu na 2019 na Kartę Dużej Rodziny przeznaczono 40,8 mln zł, czyli o ponad 12 mln zł więcej niż w roku 2018.

 

Ponad 2 mln osób korzysta z Karty Dużej Rodziny

Resort podkreśla, że obecnie z karty tradycyjnej korzysta ponad 2 mln osób (1,23 mln dzieci i 870 tys. rodziców). W 2018 roku wprowadzono mobilną wersję - nowoczesne rozwiązanie, które ułatwia korzystanie z karty. Według ministerstwa cieszy się ono coraz większym zainteresowaniem, a korzysta z niego  226,4 tys. osób (137,1 tys. dzieci oraz 89,2 tys. rodziców).

Minister rodziny Elżbieta Rafalska zaznacza, że resort zmienił zasady pozyskiwania partnerów wpierających kartę - zajmuje się tym organizacja pozarządowa. Zdaniem minister znacznie usprawniło to proces. Zwiększa się liczba miejsc, w których można z karty skorzystać – obecnie jest ich już niemal 5 tys., a ze zniżek można korzystać w 22 tys. lokalizacji. Dla porównania - w 2015 r. w programie uczestniczyło 1,2 tys. partnerów.

Czytaj też: Potrzeba realnych zmian legislacyjnych w pomocy społecznej

Jak złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny?

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających troje lub więcej dzieci w instytucjach publicznych i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni,  zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa.

Do programu Karty Dużej Rodziny może dołączyć każda firma i instytucja niezależnie od wielkości, sektora czy zasięgu działania. Wśród partnerów są ogólnopolskie sieci i mali lokalni przedsiębiorcy. Partnerzy przystępują do programu dobrowolnie, a wielkość zniżek udzielana jest indywidualnie.

Zobacz też na ten temat: Naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi